P5 GROUP กับสวัสดิการที่ตอบโจทย์พนักงาน

ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำงานของพนักงานยุคใหม่จึงมีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันสวัสดิการจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานยุคปัจจุบัน เพราะสวัสดิการบางอย่างสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ อีกทั้งยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้พนักงานอยากทำงานร่วมกับบริษัท หลายคนเลือกทำงานกับบริษัทที่ให้สวัสดิการที่ดีเพราะมีความน่าเชื่อถือและมั่นคง
P5 GROUP โดยคุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ยาสีฟันเฟรชมิ้น ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะพีไวว์ กล่าวว่า เรามีการจัดสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง พร้อมสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน และทำให้พนักงานสามารถทำงานอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ บริษัทยังมีสวัสดิการอีกมากมายให้กับพนักงานรวมถึงสวัสดิการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยให้กับพนักงาน ถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ช่วยเติมเต็มความต้องการและสามารถแก้ปัญหาการเงินให้แก่พนักงานได้ ทำให้พนักงานตั้งใจมุ่งเน้นกับการทำงานได้อย่างเต็มที่ และบริษัทก็จะเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้นอีกด้วย เรามุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใต้ปรัชญา “From Family to Families” เพราะสวัสดิการของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ