OPTICAL88 คว้ารางวัล ความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี จากงานมอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021

บริษัท ออพติคัล 88 (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทค้าปลีกแว่นตา เลนส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตา และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสายตา ด้วยประสบการณ์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า 27 ปี    โดยจุดมุ่งหมายหลัก คือ การเป็นผู้ให้คำปรึกษา คำแนะนำต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสม เกี่ยวกับสายตาแก่ลูกค้า โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้การบริการด้านสายตาอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาด้านสายตาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2021 ประเภท “ ความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี ”  ซึ่งจัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย   ท่านประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ คุณสิทธิโชค  สิริถิรนัย Deputy General Manager   บริษัท ออพติคัล 88 (ประเทศไทย) จำกัด  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่องค์กรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็น “สุดยอดเอสเอ็มอีไทย” อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง