ช่องวัน31 จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อีสาน กับโครงการตามรอยพญานาค “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ต่อยอด Soft Power ผ่านละคร

ช่องวัน 31 จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันการท่องเที่ยว และ วัฒนธรรมประเพณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเทศกาลออกพรรษา สร้างจุดเด่นทางด้าน Soft Power ภายใต้โครงการ “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ตามรอยพญานาคผ่านละคร “พนมนาคา” คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด(มหาชน) ได้เปิดเผยว่า “ ที่ผ่านมาละครช่องวันมีสอดแทรกเรื่องประเพณี วิถีชีวิตของคนลงมาในละครเสมอมา และครั้งนี้ละครพนมนาคาเป็นอีก 1 เรื่องที่สะท้อนเรื่องประเพณีและพญานาคที่อยู่คู่คนไทยออกมาผ่านละคร โดยจากความร่วมมือในครั้งนี้เราขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นคุณค่าของละคร ที่สามารถนำมาต่อยอดในการสร้าง Soft Power ของไทย เพื่อผลักดันการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา ซึ่งถือเป็นเทศกาลใหญ่ในภาคอีสาน
ทั้งนี้การที่ช่องวัน31 เป็นสื่อที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ เราคาดหวังการร่วมมือในครั้งนี้นอกเหนือจากจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว จะช่วยกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจในประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนของท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อละครเริ่มดูได้ อีก 10 ประเทศ ของ Southeast Asia ผ่านทาง Netflix แล้ว ละครจะเป็น Soft Power ของไทยที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยให้มากขึ้น


ทางด้าน คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า สำหรับในโอกาสนี้ทาง ททท ได้มีการร่วมมือกันกับช่องวัน 31 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทาง ททท เองนั้นก็รับสนองนโยบายขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากทางรัฐบาล ภายใต้โครงการ Soft Power มุ่งผลักดันแนวทางส่งเสริมการตลาด 5 F ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Film ถือเป็นร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงเรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธา ผ่านมิติแห่งความบันเทิง จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยละคร สร้างรายได้หนุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ เราได้ใช้จุดแข็ง จุดขายในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวสายมู และสายศรัทธา นำเสนอเรื่องราวความเชื่อ เกี่ยวกับพญานาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งทาง ทางช่อง One 31 ได้มีการออกอากาศละครพนมนาคา และละครกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ จะสามารถสร้างกระแสให้กลุ่มแฟนคลับละคร ออกเดินทางท่องเที่ยว ตามรอยละคร ไปสัมผัสยังสถานที่ต่างๆ ในภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพญานาค ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง นครพนม มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว โดดเด่น หน้าสนใจ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นาค เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน ซึ่งเป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชาติ ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในรูปแบบ “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว

สุดท้ายนี้คุณถกลเกียรติ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ ตามรอยพญานาค “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว คงจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ช่องวัน 31 ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอ Soft Power ที่น่าสนใจผ่านทางละคร เพื่อต่อยอดทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงการสร้างการรับรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกให้ได้ต่อไปในอนาคตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ”