Home / HAPPENING / OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา OCEANLYMPIC HEALTHY GAME 2020

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา OCEANLYMPIC HEALTHY GAME 2020


บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เดินหน้าสร้างสุขภาพดีจากภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE YOUR HEALTH โดยนำทีมผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนจากทั่วประเทศ จัดมหกรรมการแข่งขันเพื่อสุขภาพ OCEANLYMPIC HEALTHY GAME 2020 โดยชวนให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยหวังให้ทุกคนในองค์กรมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทรเป็นองค์กรสุขภาพดีที่เริ่มจากภายในส่งต่อไปถึงภายนอก เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี พร้อมมีพลังไปทำในสิ่งที่รักต่อไป