OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัว “โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120)” คุ้มครอง 120 โรคร้ายแรง ใน 7 กลุ่มโรค ครอบคลุมทุกระยะ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเดือนละ 75 บาท*

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ล้วนเต็มไปด้วยความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ทั้งจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และปัญหามลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ที่ร้ายแรง ยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้เกิดโรคร้ายจนทำให้ต้องสูญเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตไปกับการรักษา ล่าสุด OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้สร้างสรรค์แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงใหม่! สัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) หากเกิดป่วยเป็นโรคร้ายแรงก็มีเงินก้อนเอาไว้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว เรื่องค่ารักษาพยาบาล และเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคร้ายแรงให้หายขาด ด้วยการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษา ช่วยต่อเวลาความสุขให้คุณและครอบครัว ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 120 โรคร้ายแรง ใน 7 กลุ่มโรค ประกอบด้วย 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ได้แก่ 1.กลุ่มโรคมะเร็ง 2.กลุ่มโรคร้ายแรงเกี่ยวกับอวัยวะและระบบต่างๆ ที่สำคัญ 3.กลุ่มโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือด 4.กลุ่มโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท 5.กลุ่มโรคร้ายแรงอื่น ๆ 6.กลุ่มโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน และกลุ่มความคุ้มครองพิเศษของโรคมะเร็งระยะลุกลาม อีก 1 กลุ่ม พร้อมความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรงทุกระยะสูงสุด 700% โดยมีความคุ้มครอง 5 โรคมะเร็งยอดฮิตในเพศชายและเพศหญิง สูงสุด 200%** จ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 75 บาท หากเคลมครบ 100% ในกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี*** โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 30 วัน – 70 ปี สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 85 ปี

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก OCEAN LIFE LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ LOVE YOUR HEALTH สนับสนุนให้คนไทยรักสุขภาพ เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน สนใจสามารถทำประกันผ่านช่องทางออนไลน์คลิก https://www.ocean.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2207 8844

ข้อควรทราบ:

* กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเพศชายอายุ 19 – 25 ปี ขอทำสัญญาเพิ่มเติมโอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120) จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท โดยชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน

** กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และ/หรือยืนยันจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม โดยเป็นครบทุกโรคที่ระบุในกลุ่มโรคมะเร็งระยะลุกลามสำหรับเพศชาย หรือ เพศหญิง

*** ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกลุ่มโรคใดกลุ่มโรคหนึ่งแล้ว บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ จนกว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะสิ้นผลบังคับ

  • % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
  • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม