ntt communications Global ICT Partner

แม้ในปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการไอซีทีโซลูชันเกิดขึ้นจำนวนมากในประเทศไทย แต่ชื่อของ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NTT ก็ยังเป็นแบรนด์แรก ๆ ที่ยึดครองหัวใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล BEST ICT SERVICE PROVIDER AWARD ซึ่งการรักษาการเติบโตทั้งในแง่ยอดขายและการขึ้นมาครองใจลูกค้าให้ได้ยาวนาน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านของโลกเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน

 

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2501 สิ่งที่ทำให้ เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้ามาตลอดก็คือ คุณภาพมาตรฐานของเทคโนโลยีและการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

Key Driver ที่ทำให้เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์ ได้เริ่มขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวาง ผ่านกลยุทธ์การขายแบบใหม่ที่เรียกว่า Solution as a Service ด้วยการผนวกจุดแข็งที่มีอยู่ในด้านเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ มาจัดเป็นโซลูชันให้บริการกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ตรงความต้องการยิ่งขึ้น

 

ขณะเดียวกัน ยังนำ Success Case ที่ประสบความสำเร็จจากเอ็นทีทีทั่วโลกมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในไทยจนประสบความสำเร็จ และส่งผลให้ เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ได้มากขึ้น

 

เหตุผลที่ทำให้เอ็นทีที คอมมูนิเคชั่นส์ มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ ศานิต เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองประธานแผนกผลิตภัณฑ์และบริการ และผู้อำนวยการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เล่าให้ฟังว่า เกิดจากวิสัยทัศน์ธุรกิจที่วางไว้คือ บริษัทฯ จะไม่หยุดตัวเองในการเป็นแค่ System Integrator แต่เราวางตัวเองเป็น ICT Partner

 

เรามีทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อนำความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาเป็นโซลูชันด้านไอซีทีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองและเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง”

 

ศานิต ย้ำถึงความสำเร็จ และยอมรับว่า แม้จะมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ามากมาย แต่วันนี้ก็ยังไม่ครบวงจร และต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ เพราะปัจจุบันลูกค้ามีความแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น โดยกลยุทธ์การทำธุรกิจเพื่อรักษาการเติบโตของเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ต่อจากนี้ จะเดินหน้ารุกตลาดคลาวด์ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้น เนื่องจากมองว่าคลาวด์ยังมีพื้นที่ให้ทำตลาดอีกมาก โดยแนวทางในปีนี้จะขยับมาเป็น Solution as a service ให้มากขึ้น จากเดิมที่เน้น Infrastructure as a Service

 

ควบคู่ไปกับการรุกขยายฐานลูกค้าภาคเอกชน และการดำเนินงานที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการบริการด้านไอทีคุณภาพระดับโลกเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพในการทำงานของลูกค้าอย่างดีเยี่ยมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการระบบเครือข่าย (Network) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ, บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ความปลอดภัยสูง รวมถึงไฮบริดคาวด์โซลูชัน (Hybrid Cloud Solution), การวางแผนการกู้คืนระบบ (DC-DR Solutions), Security Service, Graphic 3D VDI รวมถึง SAP Hana และโซลูชันอื่น ๆ อีกมากมาย

 

พร้อมกันนี้ ยังเดินหน้าขยายตลาดในต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีสาขาให้บริการในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของประเทศดังกล่าว โดยจะบริการทั้งระบบเครือข่าย (Network) บริการคาวด์ (Cloud) รวมถึงศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพอีกด้วย