นินจาแวน ประเทศไทย สานต่อโครงการ ปันสุข ส่งน้ำใจ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ IT เก่า เพื่อสนับสนุนโครงการ

นินจาแวน ประเทศไทย ผู้นำบริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสานต่อโครงการ ปันสุข ส่งน้ำใจ ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า จำนวน 14 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร์เก่า จำนวน 20 เครื่อง ให้กับมูลนิธิกระจกเงา โดยมีนายสุนทร สีชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไอที นินจาแวน ประเทศไทยเป็นผู้แทนมอบให้แก่ คุณ เจนจิรา หนูทอง ตัวแทนจากมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” มูลนิธิกระจกเงา ในการนำส่งมอบต่อเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก