ประปาหัวแดง หรือหัวจ่ายน้ำดับเพลิง มีประโยชน์ช่วยระงับเหตุอัคคีภัย หรือเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว

ประปาหัวแดง หรือหัวจ่ายน้ำดับเพลิง มีประโยชน์ช่วยระงับเหตุอัคคีภัย หรือเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว โปรดช่วยกันดูแล หากพบประปาหัวแดงชำรุด โปรดแจ้ง MWA Call Center โทร 1125 หรือ Line Official : @mwathailand ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#MWA
#การประปานครหลวง
#ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
#QualityWaterForQualityLiving