Home / HAPPENING / MTL Trusted Lifetime Partner ดูแลและเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต

MTL Trusted Lifetime Partner ดูแลและเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต

“MTL Trusted Lifetime Partner” นี่คือกลยุทธ์สำคัญที่ทาง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต หนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมประกันชีวิต ได้ประกาศถึงทิศทางการเดินของบริษัทจากนี้ในปี 2564 ที่จะมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประกันสุขภาพพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขณะเดียวกันลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจ พร้อมดูแลและเดินเคียงข้างในทุกช่วงชีวิต นอกจากนี้ก็จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการขายที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยรูปแบบประกันที่มีความเฉพาะตัวของบุคคล (Personalization) มากยิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม Digital และ Non-digital ที่สามารถเข้าถึงความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์
คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เผยว่า ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ท้าทายของบริษัทจากการระบาดของ COVID-19 แต่ก็ถือเป็นปีแห่งโอกาสเช่นกัน เพราะผู้บริโภคมีการดูแลสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน COVID-19 ก็เป็นตัวช่วยเร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา คุณสาระ เผยว่า อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง (Health & CI) อยู่ที่ 21% มีสัดส่วนการขายแบบประกันชีวิตประเภทคุ้มครองชีวิตและประกันชีวิตควบการลงทุน (Protection and Investment Linked Product Portion) สูงถึง 76% ขณะเดียวกันมีผลงานจากช่องทางการขายผ่าน Online Sales เติบโต 120% เมื่อเทียบกับปี 2562
ด้านความแข็งแกร่งและด้านเสถียรภาพทางด้านการเงิน เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) จาก S&P Global Ratings อยู่ที่ระดับ BBB+ โดยแนวโน้มมีเสถียรภาพ และจากฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) อยู่ที่ ‘A-‘ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต มีเสถียรภาพ และคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) ที่ ‘AAA(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งถือเป็นอันดับเครดิตในระดับประเทศที่สูงที่สุดแล้ว
ขณะที่ในงานทาง เมืองไทยประกันชีวิต ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า “D Kids” โดยมีจุดเด่นคือความคุ้มครองที่คอยช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ให้ความคุ้มครองค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียวสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และคุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน ดูแลกันยาวให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ช่วยให้หมดกังวลและยังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในยามที่ลูกน้อยต้องเจ็บป่วย หรือไม่สบาย
นอกจากนี้ยังได้ขยายอายุรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ เพื่อให้การดูแลแบบเหนือระดับ ครอบคลุมไปยังกลุ่มเด็กมากยิ่งขึ้น จากเดิมอายุรับประกันอยู่ที่ 18-80 ปี ขยายเป็นเริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 11-80 ปี พร้อมอุ่นใจได้ยาว คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองสุขภาพทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ แบบจ่ายตามจริง 20 – 100 ล้านบาทต่อปี สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าเตียงเสริมสำหรับพ่อหรือแม่สำหรับการมาเฝ้าไข้ลูก 5,000 บาท/วัน
คุณสาระ ปิดท้ายว่า “การดำเนินธุรกิจในปีนี้ยังคงมีความท้าทายสูง แต่ เมืองไทยประกันชีวิต ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครบในทุกด้าน เพื่อตอกย้ำนโยบาย MTL Trusted Lifetime Partner ว่าสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกเพศทุกวัย พร้อมเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem Partner) เพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรของบริษัทฯ ที่สนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ Fuchsia Venture Capital และบริษัท AIgen (ไอเจ็น) จำกัด รวมถึง Gettgo ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี”
ติดตาม Business+ ได้ที่ thebusinessplus.com