เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 40 แห่ง ให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ    เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย MTL Everyday Life Partner”          ที่พร้อมจะเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้เดินหน้าจับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย ได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว  โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 40 แห่ง  ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 3  โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โรงพยาบาลมหาชัย 1 โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  โดยจะเริ่มให้บริการ Telemedicine ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และมีนัดตรวจติดตามการรักษาโดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital  ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 40 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

โรงพยาบาล จังหวัด ช่องทางการรับบริการ
  กรุงเทพมหานคร    
1 โรงพยาบาลสมิติเวช

Samitivej  Virtual Hospital

กรุงเทพฯ  Application MTL Click
2 โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ โทร. 02-310-3636
3 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
4 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทร. 02-022-7662 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chaophya

5 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
6 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ โทร 02-340-6499 ต่อ 1888,1889  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :  insurance1988

7 โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : nthtele
8 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพฯ โทร. 08-3948-9042
9 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ โทร. 02-109-1111
10 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 1745  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk9hospital

11 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
12 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โทร. 02-5233359-71 ต่อ 1102 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : crs.opd

13 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bnhhospital
14 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062-590-6883 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line  : 1doctorp

15 โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯ โทร. 1772
16 โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ โทร. 063-225-9095
17 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02-944-7111 ต่อ 4309
18 โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
19 โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ โทร. 02-561-1111 ต่อ 2106 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : medtogo

20 โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
21 โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
22 โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
23 โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-391-0011
  ภาคกลาง    
24 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @rtbinter
25 โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 02-028-1111 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk_rangsit2

26 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @CHG1609
27 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02-109-3111
28 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02-1093222 ต่อ 10115-10116
29 โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร.  034-424990-4  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

30 โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @mahachai2hospital
  ภาคตะวันออก    
31 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี โทร. 038-259-999  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @bphhospital

32 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @PTS789
33 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
34 โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele
  ภาคเหนือ    
35 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร.1254
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
36 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official

: @BANGKOKRATCHASIMA

  ภาคใต้    
37 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076-254-425
38 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 076-361888 ต่อ 5398
39 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร : 1719 หรือ 074-272-800
40 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-956789 ต่อ 1051,1061  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @gwc6368r

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต  โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด