เมโทรซิสเต็มส์ ร่วมกับ วีเอ็มแวร์ จับมือเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการ VMware Multi-cloud Managed Services Partner

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ประกาศความร่วมมือกับวีเอ็มแวร์ (VMware) นำเสนอบริการ Multi-cloud Managed Services ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ในไทยใช้ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมดิจิทัล และคลาวด์คอมพิวติ้งสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการมัลติคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์คลาวด์ การจัดการและบริหารศักยภาพคลาวด์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น นับเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการมัลติคลาวด์ทั้งสิ้น ดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องเร่งพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกๆ การแข่งขัน ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ก้าวข้ามอุปสรรคในประสบการณ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่สามารถใช้แพลตฟอร์มคลาวด์คว้าโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความคล่องตัว ความปลอดภัย รองรับการปรับขนาด มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะช่วยจัดการและปรับใช้โซลูชันได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการใช้งานของแต่ละธุรกิจ

นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าววว่า “เมโทรซิสเต็มส์ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก และหนึ่งในธุรกิจหลักของเราคือ ผู้ให้บริการ IT Infrastructure as a service และ managed service เรามีประสบการณ์ตรงกับการกำหนดกลยุทธ์ ออกแบบ และวางระบบคลาวด์ของเราเอง เพื่อใช้และให้บริการกับลูกค้าองค์กร และให้กับลูกค้า รวมถึงประสบการณ์บริการ managed services เรามี best practices หลากหลายที่ทำให้เราสามารถนำเสนอบริการ Multi-cloud managed services แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา กำหนดกลยุทธ์ วางแผน implement  รวมถึงดูแลบริหารระบบและค่าใช้จ่ายที่ตรงกับธุรกิจและการใช้งาน รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ ไม่ว่าลูกค้ามี on-premise IT infrastructure ของตัวเอง หรือใช้คลาวด์หลากหลายแพลตฟอร์ม  ความร่วมมือกับ VMware เพื่อนำเสนอบริการ VMware Multi-cloud Managed Service บริการนี้จะช่วยเสริมศักภาพให้เมโทรซิสเต็มส์ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพราะวีเอ็มแวร์มีระบบนิเวศน์คลาวด์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือจากผู้ให้บริการคลาวด์ต่าง ๆ ทำให้การให้บริการ multi-cloud managed services ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ กำหนดกลยุทธ์ วางแผน การจัดการและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม multi-cloud ต่างๆ  สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถให้ความสำคัญกับการวางแผนรูปแบบบริการหรือธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรของตนเอง ในขณะเดียวกันให้เมโทร ซิสเต็มส์ ทำหน้าที่บริหารจัดการ multi-cloud อย่างสมาร์ท”

นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการวีเอ็มแวร์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับเมโทรซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมไอทีของไทย เทคโนโลยีคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ที่ผสานกับความเชี่ยวชาญของเมโทรซิสเต็มส์ จะสร้างการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ มอบโอกาสให้ธุรกิจต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของคลาวด์และพร้อมสำหรับขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม”

ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการ Multi-Cloud Managed Services เมโทรซิสเต็มส์จะให้บริการดังต่อไปนี้:

  • Cloud Consult Services: บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบ ในการนำระบบที่อยู่บน On-Premise ไปใช้งานบน Public, Private และ Multi Cloud อย่างมืออาชีพ
  • Cloud Infrastructure Automation & Modernization Services: บริหารจัดการระบบ IT Infrastructure และ Application & Data Modernization ด้วย Cloud Service Automation เพื่อตอบโจทย์ต่อความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน
  • Cloud Managed Services: บริการด้านการบริหารจัดการตามมาตราฐาน ITIL Framework และ Improvement  Services  ด้วย Infrastructure Automation & Modernization โดยวิศกร มืออาชีพ เพื่อลดภาระการทำงานของลูกค้า ในลักษณะที่เป็นงานประจำวัน (Day-2 Operation)

เกี่ยวกับ เมโทรซิสเต็มส์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดจำหน่าย คอมพิวเตอร์ ฮาร์แวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการลูกค้า รวมไปถึงการให้บริการด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณชนิดา รัตนพงศ์อำไพ (พรีม) Direct: +66(0)2-089-4466 Mobile: +66(0)62-256-9652 E-mail: chanirat@metrosystems.co.th Website: www.metrosystems.co.th