ธุรกิจในเครือเอ็ม บี เค ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ที่เทศบาลเมืองบางกะดี

นางสาววราภรณ์ ตติปาณิเทพ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เกตุศิริ ผู้จัดการทั่วไป ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ บริษัท เอ็ม บี เค กอล์ฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ 6 จากซ้าย) และนางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท ข้าวมาบุญครอง จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากเงินบริจาคที่ เอ็ม บี เค ร่วมสนับสนุนกองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี โดยมี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้