เอ็ม บี เค มอบคอมพิวเตอร์พกพา แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา

นายเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์สนับสนุนองค์กร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายบุญเลิศ รักวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) มอบคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) จำนวน 15 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) เพื่อใช้ในหลักสูตรเสริมความรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานชั้น 8 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เคเซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้