ปัจจัยในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 2021

ปัจจัยในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 2021

Business+ ขอเชิญผู้บริหารร่วมตอบแบบสอบถามในหัวข้อ “ปัจจัยในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ 2021” เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในปี 2021 นี้

ทาง Business+ มีของที่ระลึก เป็น Tops Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 25 รางวัล สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม

ระยะเวลาร่วมตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ได้รับของที่ระลึก วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทาง Facebook Business+

Business+ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมทำแบบสอบถามในครั้งนี้