ผลงานกลุ่มโลจิสติกส์ Q2/66 ไม่สดใส! ฟาก III โตสวน 44% รับกำไรกว่า 160 ล้านบาท

ยังคงอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/66 ของบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งก็มีทั้งผู้ประกอบการที่สามารถรักษาการทำกำไรเอาไว้ได้ และผู้ที่อาจจะประสบกับปัญหาการขาดทุน ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกของธุรกิจ เฉกเช่นเดียวกับ ‘กลุ่มโลจิสติกส์’ ที่มีการดำเนินธุรกิจที่อิงไปกับปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายใน เพราะเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนไปตามปริมาณความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งยังต้องแบกรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น, ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลา, ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นบ่อยกว่าปรับลง, ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือแม้กระทั่งโรคระบาด ที่ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี จากการสำรวจผลประกอบการของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเหมือนว่าในไตรมาส 2/66 นี้ ดูจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่สดใสสำหรับกลุ่ม ‘กลุ่มโลจิสติกส์’ นัก เนื่องจากมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเท่านั้นที่สามารถทำกำไรให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 จากจำนวนผู้ประกอบการ 6 ราย ที่ทาง Business+ ได้หยิบยกมานำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 163.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.64% จากไตรมาส 2/65 ที่มีกำไรสุทธิ 113.77 ล้านบาท โดย III อธิบายว่า ในไตรมาส 2/66 บริษัทยังคงความสามารถในการทำกำไรได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ Logistics and Beyond ที่มุ่งเน้นขยายบริการและลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายแหล่งรายได้และรับรู้กำไรจากธุรกิจใหม่ ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสภาวะอุตสาหกรรมที่มีแรงกดดันจากทิศทางดัชนีค่าระวางที่ปรับตัวลดลง 5 ไตรมาสติดต่อกัน และสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวทั้งเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออก ตัวเลขการส่งออกครึ่งปีแรกของไทย จากกระทรวงพาณิชย์ ยังหดตัว 5.4% และภาวะผันผวนของภาคการเงิน การธนาคารทั่วโลก จากปริมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง กว่า 8.8% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 129.34 ล้านบาท ลดลง 16.05% จากไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 154.09 ล้านบาท โดย SJWD ระบุว่าเป็นเพราะอยู่ในช่วง Low season สาเหตุจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เช่น ปริมาณการใช้งานปูนซีเมนต์ในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปีก่อน อีกทั้งปริมาณการขนส่งถ่านหินลดลง เนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงตั้งแต่ปีก่อน อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาถ่านหินที่เริ่มปรับตัวลดลงจะส่งผลให้การฟื้นตัวดีขึ้น นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจที่ให้บริการห้องเย็นรับฝากสินค้าจากอุณหภูมิของนํ้าทะเลที่สูงขึ้นทําให้การจับปลาลดลง ซึ่งทาง SJWD คาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 2566

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 63.04 ล้านบาท ลดลง 63.02% จากไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 170.49 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากการบริการเท่ากับ 975 ล้านบาท ลดลง 1,070 ล้านบาท หรือลดลง 52% จากไตรมาส 2/65 เกิดจากอัตราค่าระวางเรือที่มีการปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2565 เป็นต้นมา มากกว่า 80% (Over Supply) ประกอบกับปริมาณการขนส่งลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้การนำเข้าส่งออกหดตัวลง

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO มีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 18.82 ล้านบาท ลดลง 81.15% จากไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 99.83 ล้านบาท เนื่องจากกำไรขั้นต้นลดลงเพราะอัตราค่าระวางทางเรือและค่าระวางทางอากาศที่ปรับตัวลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจและการขนส่งระหว่างประเทศที่ลดลงทั่วโลก ทำให้รายได้และกำไรขั้นต้นลดลง

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL มีกำไรสุทธิ 575.81 ล้านบาท ลดลง 92.17% จากไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 7,358.16 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลง 6% เนื่องมาจากอัตราค่าระวางเฉลี่ยที่ลดลง 10% ในขณะที่ปริมาณการขนส่งเพิ่มข้ึนเพียง 2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/66 ทั้งนี้ ค่าระวางมีการปรับตัวลดลงจาก 394 เหรียญต่อตู้ในไตรมาส 1/66 มาอยู่ที่ 353 เหรียญต่อตู้ในไตรมาส 2/66 เนื่องจากปริมาณการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหลังตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และค่าเช่าเรือได้มีการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะเรือที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล ได้แก่ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลง เนื่องจากแรงฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังยุคโควิดหมดไป รวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR ขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2/66 ที่ 10.87 ล้านบาท จากไตรมาส 2/65 มีกำไรสุทธิ 10.53 ล้านบาท โดย ASIMAR ระบุว่า ในไตรมาส 2/66 มีรายได้จากงานซ่อมเรือ 106.54 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 19.41 ล้านบาท หรือลดลง 15.41% เนื่องจากในไตรมาส 2/65 สาขาสมุทรปราการมีเรือเข้ามาซ่อมทำตามแผนและมูลค่าการซ่อมทำเฉลี่ยต่อลำสูงขึ้น รวมทั้งมีเรือราชการหลายลำ ส่วนสาขาสุราษฎร์ธานีได้รับเรือราชการมูลค่าซ่อมสูงหลายลำ ในขณะที่ไตรมาส 2/66 ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2566 มีเรือยกเลิก และเลื่อนการเข้าซ่อม โดยไม่สามารถหาเรือทดแทนได้ทัน ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามแผน และมูลค่าซ่อมเฉลี่ยต่อลำไม่สูงมาก อีกทั้งรายได้จากงานต่อเรือเท่ากับ 3.94 ล้านบาท ลดลง 41.83 ล้านบาท หรือลดลง 91.39%  เป็นการรับรู้รายได้ของโครงการต่อเรือลากจูงของกองทัพเรือ ในส่วนที่เหลือซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ครบทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว

จากข้อมูลเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าในไตรมาส 2/66 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ซึ่งมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบมาถึงธุรกิจโดยตรง อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุ คาดว่าในปี 2566 ภาคโลจิสติกส์ของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยเรื่องการผ่อนปรนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัว รวมถึงธุรกิจ e-Commerce ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มทางเศรษฐกิจในกิจกรรมโลจิสติกส์และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทยในภาพรวม

ดังนั้น แม้ว่าผลประกอบการในไตรมาส 2/66 จะไม่ค่อยสดใสนัก แต่หากสถานการณ์เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ ก็มีความเป็นไปได้ว่าในปี 2566 นี้ อาจจะเป็นปีทองของกลุ่มโลจิสติกส์เลยทีเดียว

ที่มา : set, สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

#Businessplus #TheBusinessplus #นิตยสารBusinessplus #กลุ่มโลจิสติกส์ #บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน #Logistics #ธุรกิจโลจิสติกส์