LINK NEXT GENERATION OPEN CABLING 4.0

LINK NEXT GENERATION OPEN CABLING 4.0

 

LINK จัดงานสัมมนา LINK NEXT GENERATION OPEN CABLING 4.0 สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อส่งต่อความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสายสัญญาณ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของ LINK ได้รับเกียรติเปิดงานโดย คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560