“Let Them See Love 2018”มอบเงินบริจาคกว่า 1 ล้านบาทแก่สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอชและใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาค กับทรูยู กว่า 1 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2018”

 

สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ – ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ และ ศูนย์ดวงตา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้าทรูมูฟ เอช ผ่าน SMS และจากลูกค้ากลุ่มทรูที่ร่วมแลกทรูพอยท์แทนเงินบริจาคผ่านทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท ในโครงการ “Let Them See Love 2018” โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นเพื่อระดมทุนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา

 

ทั้งนี้ ลูกค้าทรูมูฟ เอช ยังสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท ผ่านแอปทรูยู

 

โครงการ “Let Them See Love” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2018 นี้นำเสนอผ่านแนวคิดโฆษณา “Dream Transplants – ปลูก ถ่าย ฝัน” อันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ ที่มีความหมายและให้ประโยชน์กับผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ต้องการที่จะสร้างแนวคิดใหม่ให้กับสังคมว่าการบริจาคอวัยวะนั้นเปรียบเสมือน “การมีชีวิตต่อ” ผ่าน “ความฝัน” และการ “ปลูกถ่ายฝัน”