บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยสสส. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสา

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงาน Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน” โดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่ 50 องค์กรภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา)

โดยงานในครั้งนี้ นายอิทธิ คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจคุณธรรม นำไทยสู่ความยั่งยืน” และภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญขององค์กรธุรกิจคู่คุณธรรมกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และมอบรางวัลสื่อส่งเสริมคุณธรรม “กลยุทธ์การปรับตัวช่วงวิกฤต Covid-19”

Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน” จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), และมูลนิธิหัวใจอาสา ณ ห้องวิภาวดี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ