กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน “KTAXA Signature Hospital Awards 2022” เพื่อเชิดชูเกียรติพันธมิตรโรงพยาบาลคู่สัญญา

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี มอบรางวัลเกียรติยศ KTAXA Signature Hospital Awards 2022” ให้แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญา 14 แห่งจากทั่วประเทศ ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการ การให้การสนับสนุนความร่วมมือประสานงานระหว่างองค์กร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการแพทย์และระบบสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม รวมทั้งการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง หรือ Customer First พร้อมมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างลูกค้า โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมส่งความคุ้มครอง และบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้จัดงาน KTAXA Signature Hospital Awards 2022 ขึ้น พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างดูแล ช่วยเหลือลูกค้าคนสำคัญของบริษัทฯ อย่างดีเยี่ยม และเป็นพันธมิตรที่ดีของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่มอบบริการและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐานการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม และคุ้มค่าตามเป้าหมายแนวปฏิบัติ ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกัน ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการ ฝ่ายขายรวมถึงผู้ปฏิบัติการฝ่ายสินไหมทดแทน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาด้านบริการสุขภาพ ทั้งนี้บริษัท ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจกับโรงพยาบาลพันธมิตรในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างความพึงพอใจและประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ตามเป้าหมายสูงสุดของบริษัท ที่สนับสนุนทุกความเชื่อมั่น พร้อมอยู่เคียงข้าง และดูแลกันตลอดไป”

การมอบรางวัล KTAXA Signature Hospital Awards 2022 เป็นการคัดเลือกโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 330 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวน 14 โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จาก 5 ประเภทรางวัล โดยสุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท มีดังนี้

 1. รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมด้านการให้บริการลูกค้าประกัน (Best Hospital for Excellent Customer Service Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างประสบการณ์ประทับใจในการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพและตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตดีเยี่ยม ได้แก่

 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 1. รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ (Best Hospital Insurance & Claim Process Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านกระบวนการจัดการระบบประกันสุขภาพ การประสานงานด้วยความรวดเร็ว ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และความเข้าใจในการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพ ได้แก่

 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลยันฮี
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 1. รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ (Best Hospital Utilization Management Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านมาตรฐานการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่ เหมาะสม และคุ้มค่าตามเป้าหมายแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ได้แก่

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
 1. รางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรยอดเยี่ยม ด้านการสนับสนุนความร่วมมือระดับองค์กร (Best Healthcare Provider Partnership Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการด้านสินไหม ความร่วมมือทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ และปฏิบัติการตามกฎระเบียบด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของลูกค้าประกันสุขภาพและตัวแทนของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้แก่

 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 1. รางวัลศูนย์การแพทย์ยอดเยี่ยมด้านการแพทย์ครบวงจร (Best Medical Centre for Comprehensive Medical Service Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ และผู้นำในการให้บริการการรักษาพยาบาลของประเทศไทย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ได้แก่

 • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
 • โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ และการบริการที่ดีที่สุดอย่างเหนือระดับแก่ลูกค้าคนสำคัญอยู่เสมอ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด และอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ได้ที่ โทร.1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/