มูลนิธิกรุงศรีมอบเงิน 2 ล้านบาทแก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หนุนพันธกิจช่วยชีวิตผู้ป่วยในเหตุวิกฤตทั่วประเทศ

นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 2 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ สพฉ. รับมอบเงินสนับสนุนปฏิบัติการด้านการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ณ อาคารสำนักงาน สพฉ. เมื่อเร็วๆ นี้