กรุงศรีร่วมอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานจังหวัดบ้านเกิด

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัครผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและพนักงานร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาโบราณสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ออนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศให้ดำรงสืบไป โดยกรุงศรีได้กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20