‘Know Your Neighbor : มิตรภาพที่ดีมีอยู่รอบบ้าน’

มั่นคงฯ เปิดตัวแคมเปญ ‘Know Your Neighbor : มิตรภาพที่ดีมีอยู่รอบบ้าน’พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน

 

อัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เปิดตัวแคมเปญ ‘Know Your Neighbor : มิตรภาพที่ดีมีอยู่รอบบ้าน’ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในโครงการมั่นคงฯ พร้อมช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น จากความตั้งใจของมั่นคงฯ ที่ไม่เพียงแต่การสร้างโครงการคุณภาพ แต่ยังคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของลูกบ้านด้วย

 

โดยผ่านกิจกรรม ‘Munkong Family Club’ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ‘Munkong Family Club’ อีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกบ้านได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถแชทสอบถามข้อสงสัยหรือคำถามจากลูกบ้านได้ทันที ที่โครงการชวนชื่น ฟลอร่าวิลล์