KBTG จับมือ ISTQB พัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์สู่การเป็นที่หนึ่งด้านเทคในภูมิภาค

นายเรืองโรจน์ พูนผล (ขวา) ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) และนายสิทธิชัย อุดมโชคปิติ (ซ้าย) ประธานสมาชิกประจำประเทศไทยของ International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) องค์กรทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ระดับโลก ซึ่งเป็นองค์กรอิสระสากลไม่แสวงหากำไรและมีอาสาสมัครที่เป็นสมาชิกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ร่วมพิธีลงนามการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรระหว่างกัน โดย KBTG ถือเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ISTQB ในระดับ Platinum Partner จากความร่วมมือในการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการพัฒนาทักษะพนักงาน KBTG ทุกคนในหน่วยงานบริหารจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์กว่า 200 คน ผ่านการอบรม สอบวัดระดับ จนได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการการทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับแอดวานซ์ รวมแล้วกว่า 300 ประกาศนียบัตร ตอกย้ำยุทธศาสตร์ในการเป็นสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน World-class Technology ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพทีมงาน และการรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย ผลักดันมาตรฐานการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ณ อาคาร KBTG เมื่อเร็วๆ นี้