Home / HAPPENING / ธนาคารกสิกรไทย ฝ่าวิกฤต Covid-19 ให้คำมั่นช่วยเหลือลูกค้าธนาคารทุกทาง

ธนาคารกสิกรไทย ฝ่าวิกฤต Covid-19 ให้คำมั่นช่วยเหลือลูกค้าธนาคารทุกทาง

“ธุรกิจจะไปต่อ หรือปล่อยให้ตก อยู่ที่การปรับตัว” คำกล่าวของ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งอาศัยรายการ HER talk เปิดวิสัยทัศน์เป็นครั้งแรก ร่วมกับ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

ในสภาพเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอลงมากที่สุด จากสถานการณ์ Covid-19 ธนาคารกสิกรไทย บนหลักไมล์ที่ 75 ภายใต้การนำของ 2 ผู้บริหารหญิงอย่าง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ และ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ถือเป็นช่วงที่ท้าทายมากที่สุดแล้ว

“ภายใต้สถานการณ์ covid-19 ธนาคารเองต้องปรับตัว ธุรกิจจะไปต่อ หรือปล่อยให้ตก อยู่ที่การปรับตัว โดยทุกวิกฤตต้องทำให้เป็นโอกาส ต้องให้บทเรียนนี้เป็นทางเดินใหม่ และเราก็ไม่ยอมแพ้ เราต้องช่วยเหลือคู่ค้า ลูกค้าของธนาคารให้เดินหน้าต่อไปให้ได้”

 

กอบกาญจน์ กล่าวพร้อมระบุว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่มีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยในระยะถดถอย โดยเบื้องต้น มีการคาดการณ์ว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้การทบทวนประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2563 คาดว่าจะหดตัว -5.0% จากการหดตัวของภาคส่งออก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริโภค และการลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

อย่างไรก็ตาม ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้ คือ การใช้จ่ายของภาครัฐที่จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยประคองเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และดำเนินการให้เร็ว

สำหรับทิศทางของธนาคารกสิกรไทยที่ดำเนินต่อจากนี้ คือ เข้าไปช่วยเหลือลูกค้าธนาคารในหลาย ๆ ทาง พร้อมมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่จะมีส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ และในอนาคตข้างหน้า นอกจากการฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้แล้ว ธนาคารกสิกรไทยจะยังคงบทบาทการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่จะเป็นตัวจักรสำคัญในการพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ และพร้อมเสมอที่จะรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่อื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ด้วยบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ได้ประเมินฝ่ายบริหารและศักยภาพพื้นฐานของธนาคารแล้ว ก็มั่นใจว่า ยังดำรงความแข็งแกร่งเป็นที่น่าพอใจ และเชื่อมั่นว่าฝ่ายจัดการจะสามารถบริหารธนาคารให้ก้าวผ่านโจทย์ธุรกิจในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจเพื่อรับมือดิสรัปชั่นและความท้าทายอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเรียบร้อย

ด้าน ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงความรู้สึกในการรับตำแหน่งใหม่ว่า นับเป็นความท้าทายอย่างมาก และเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของธนาคารสามารถดำนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะคณะผู้บริหารของธนาคารมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจสอดคล้องกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

“การดำเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยต่อจากนี้ ส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับตัวอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อไปแล้ว 115,000 ราย ยอดสินเชื่อ 124,000 ล้านบาท และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

อีกทั้งธนาคารจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เป้าหมายสำคัญในการฝ่าวิกฤตินี้ คือ พนักงานปลอดภัย สามารถส่งมอบบริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าให้ได้มากที่สุด และเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศต่อไป

เกมนี้ไม่มีวันจบ แต่เรามีเป้าหมาย คือ Empower Every Customer’s Life and Business ซึ่งมี 8 เส้นทางสู่การยกระดับองค์กร (8 Transformation Journeys) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหม่ 8 ด้าน ที่จะตอบสนองชีวิตและธุรกิจของลูกค้าให้เดินหน้าต่อไปได้เสมอ

ซึ่งเมื่อหายไข้แล้วเราก็จะวิ่ง ซึ่งวิสัยทัศน์ที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้คือ Sustainability (ความยั่งยืน) จะเป็น competitive advantage ของธนาคารที่จะเดินต่อไปในภูมิภาคอาเซียน”