JWD ระดมทุนตลาดหลักทรัพย์

เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ขาย IPO แล้ว120 ล้านหุ้น ตั้งเป้าขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ภาคพื้นดินแห่งอาเซียน

ปัจจุบัน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์   จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มีจำนวน 480 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกอีก 120 ล้านหุ้น

ด้าน ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี   อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้เรานำไปต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มอาเซียน โดยในปีนี้มีแผนขยายพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าทั่วไป สินค้าอันตรายและสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งในประเทศและกลุ่ม CLMV ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา