JAS ชนะคดีเคเบิลใต้น้ำ ศาลปกครองสั่ง ‘NT’ คู่กรณี ชดใช้ 4,678 ล้าน!!

บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ “JSTC” บริษัทในเครือ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “JAS” ชนะคดีในชั้นศาลปกครองกลาง ในข้อพิพาทเรื่องการชำระส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ (ฝั่งตะวันออก) กับ TOT กว่า 10 ปี

 

สืบเนื่องมาจากผลชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทระหว่าง JSTC กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ “NT” (TOT เดิม) เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 ฉบับลงวันที่ 29 เม.ย.62 สาระสำคัญ คือให้ผู้คัดค้านรับผิดชอบชำระเงินส่วนแบ่งรายได้ตั้งแต่งวดเดือน กันยายน 2551 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 รวมเป็นเงินกว่า 2,500 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ต่อมา NT ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนผลคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ผลปรากฎว่า ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากให้ NT รับผิดชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ซึ่งคำนวณถึง ณ ปัจจุบัน ให้กับ JSTC รวมเป็นเงินกว่า 4,678 ล้านบาท

 

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

 

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #JAS #NT #TOT #จัสมินซับมารีนเทเลคอมมิวนิเคชั่น