Home / HAPPENING / ITEL ปลื้มคว้ารางวัล Special Recognition of Rising Star Awards 2018

ITEL ปลื้มคว้ารางวัล Special Recognition of Rising Star Awards 2018

เรียกได้ว่าไม่ธรรมดากับหุ้นดีราศีจับ สำหรับ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Special Recognition ภายใต้รางวัล Rising Star Awards 2018

นำโดย นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ,กรรมการอิสระ แสดงให้เห็นถึงความมีศักยภาพของคณะกรรมการบริษัทฯที่มีการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน National Directors Conference 2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย จัดขึ้น วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี