IRPC คว้า 3 รางวัล Asian Excellence Awards 2018

นับเป็นอีกองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือไออาร์พีซี ที่ล่าสุดสามารถคว้า3 รางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Asian Excellence Awards 2018 มาครองได้สำเร็จ


งานนี้หัวเรือใหญ่อย่างสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมรับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปี พร้อมกับ รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ที่เข้ารับมองรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) และ พรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กร Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ช่วยสร้างมูลค่าและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในระดับเอเชีย

ทั้งนี้นิตยสาร Corporate Governance Asia เป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมภิบาลแห่งเอเชีย ได้พิจารณารางวัลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์และข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารหลากหลายบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย


ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนิน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า