8 ปีสร้าง ‘ INT Intersect’ จนเติบใหญ่อย่างยั่งยืน

‘INT Intersect’ คอมมิวนิตี้มอลล์ดังย่านพระราม 3 ฉวยจังหวะที่พฤติกรรมการเที่ยวของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬาร โดยนำข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์แบบเจาะลึก แล้วร่วมออกโพรโมชันกับพันธมิตรร้านค้า เพื่อรับมือกับแลนด์สเคปใหม่ของธุรกิจนี้

สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์จะประสบความสำเร็จต่อเนื่อง คือ แนวทางการสร้าง Engagement และประสบการณ์ในการช้อปปิ้งใหม่ ๆ เพื่อดึงให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการบ่อย ๆ ผ่านการใช้ข้อมูลมาต่อยอดในทุก ๆ กิจกรรม

และสิ่งที่ วุฒิศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ (ไพรด์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินท์ – อินเตอร์เซคชั่น จำกัด ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการให้บริการงานของ ‘INT Intersect’ นั่นก็คือ ‘ข้อมูล’ จากนั้นจะมีการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจ นั่นก็คือนำเสนอจุดขายของร้านค้าต่าง ๆ ให้ครอบคลุมในทุกส่วนที่จำเป็นต่อการใช้บริการของลูกค้า ทั้ง Supermarket, Restaurant, Beauty, Education, Retail รวมถึงสินค้าประเภท Lifestyle โดยร้านค้าที่เลือกมาต้องมีการวางตำแหน่งสินค้าและราคาของตนเอง ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ รวมถึงการเลือกร้านที่เข้ามา จะไม่ให้ซ้ำชนิดสินค้า หรือไม่ให้ซ้ำ Concept สินค้าที่ทางร้านวาง Positioning ของตัวเองไว้ เพื่อให้มีความหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกมากที่สุด

ประเด็นนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับความสำเร็จของ ‘INT Intersect’ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่เปิดให้บริการมา และวุฒิศักดิ์เองก็ยอมรับในจุดนี้เช่นกัน และเขาก็บอกว่า

“ถ้าพูดถึงภาพรวมของธุรกิจ Retail แล้ว ตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งจาก Supply ในตลาดที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งศูนย์การค้าและคอมมิวนิตี้มอลล์ที่มีอยู่เดิมและเปิดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง Demand ในตลาดที่ลดลงจากการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคใช้ชีวิตผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งการซื้ออาหารจากร้านค้า สินค้าอุปโภค อุปกรณ์ของใช้ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันในการทำธุรกรรมทางการเงิน ทำให้การเข้ารับบริการของลูกค้าลดลงจากอดีต

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้เราต้องนำข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาในคอมมิวนิตี้มอลล์ของเรา มาวิเคราะห์และทำการตลาดร่วมกับผู้เช่าของเรา เพื่อดึง Traffic ให้เข้ามาตลอดเวลา และหากมองถึงทำเลที่ตั้งของเราก็พิสูจน์ว่า 8 ปีที่เราดำเนินธรุกิจมา เรายังโดดเด่นในธุรกิจนี้ สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง”

ในส่วนของแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ วุฒิศักดิ์กล่าวว่า “จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ทาง INT Intersect ได้ปรับแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยพยายามปรับเปลี่ยนผู้เช่าภายในคอมมิวนิตี้มอลล์ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการฯ ให้ได้มากที่สุด ยังคงมีการปรับเปลี่ยนผู้เช่ารายใหม่ในกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ยังมีความต้องการจากกลุ่มลูกค้าในโครงการฯ เพื่อให้ตอบโจทย์ที่สุด รวมถึงร้านเดิมในโครงการก็มีการปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของตนตลอดเวลา

“เราเชื่อว่าปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ INT Intersect เป็นจุดหมายที่คนพระราม 3 เลือกเข้ามาใช้บริการคือ เรารู้จัก เข้าใจ และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราได้ถูกต้อง ทำให้การปรับรูปแบบโครงการฯ ผู้เช่า และการให้บริการจากจุดเริ่มต้นเมื่อ 8 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันดำเนินการมาได้อย่างถูกทาง

และสิ่งสำคัญที่สุดที่ทีมผู้บริหารของโครงการฯ ไม่หยุดคือ การพัฒนาปรับปรุงโครงการฯ ตลอดเวลา เมื่อเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไป เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้มากขึ้น ใช้เวลาในโครงการฯ นานขึ้นและบ่อยขึ้น เช่น การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่อำนวยความสะดวกลูกค้าในจุดต่าง ๆ ความสะอาด และการบริการจากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ รวมถึง รปภ. แม่บ้าน และการบริการ Valet Parking”

“เพราะธุรกิจคอมมิวนิตี้มอลล์ คือ การขายพื้นที่เช่าและให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเรา จึงต้องเลือกผู้เช่าที่ลูกค้ายังจำเป็นต้องเข้ามาใช้บริการด้วยตัวเองมาเป็นหุ้นส่วนในพื้นที่ เพื่อสร้าง Traffic ให้ส่งผลต่อไปยังร้านค้าอื่น ๆ ด้วย เมื่อร้านค้าอยู่ได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่ทางโครงการฯ ทำต่อให้กับผู้เช่าก็คือ การเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและร้านค้า โดยการใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook และ Line@ ที่ลูกค้านิยมเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ และมอบโพรโมชันหรือสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับร้านค้าในโครงการฯ ซึ่งเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนั้น เราสามารถนำจุดแข็งมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองลูกค้าได้เช่นเดียวกัน”

“สิ่งที่ท้าทายสำหรับเราคือ จะทำอย่างไรให้ INT เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนย่านพระราม 3 ที่พร้อมจะเป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่ดี ที่พร้อมจะใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ สำหรับการทำกิจกรรมกับครอบครัว เพื่อนฝูง ทั้งในช่วงวันทำงานและวันหยุดพักผ่อนของทุกคน”