ไทยพึ่งพาการนำเข้าจากใครมากที่สุดในโลก?

ในปี 2565 ที่ผ่านมาหลายประเทศต่างประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะสะท้อนออกมายังข้อมูลการค้า โดยประเทศที่เศรษฐกิจยังตกต่ำก็จะเกิดการใช้จ่ายน้อยลง นำเข้าน้อยลง ซึ่งจะกระทบยังประเทศคู่ค้า ถึงแม้ว่าปี 2564 ประเทศไทยจะมีมูลค่าการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ไทยกลับขาดดุลการค้ามากที่สุดในรอบ 10 ปี

โดยพบว่าไทยขาดดุลการค้ากับโลก 702,636.82 ล้านบาท จากปี 2564 ที่เกินดุลการค้า 43,355.32 ล้านบาท ถึงแม้จะมีมูลค่าการค้าสูงขึ้นแตะระดับ 20,591,270.03 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีมูลค่า 17,094,524.52 ล้านบาท

ซึ่งที่ไทยขาดดุลการค้านั้นเกิดจากเรามีการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้การส่งออกเราจะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยเรามีการส่งออก 9,944,316.60 ล้านบาท นำเข้า 10,646,953.43  ล้านบาท และขาดดุลการค้า 702,636.83 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเมื่อดูข้อมูลรายกลุ่ม เราจะเห็นว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัว 11.2% และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หดตัว 15.7% โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้หดตัวอย่างรุนแรง และเป็นการหดตัวต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน

ส่วนการนำเข้าของเราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากกลุ่มสินค้าหลักๆ 4 ประเภทคือ

 • น้ำมันดิบ เพิ่มเป็น 12.33%
 • แผงวงจรไฟฟ้า เพิ่มเป็น 6.29%
 • เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เพิ่มเป็น 5.16%
 • ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 4.19%

โดยไทยเราพึ่งพา 5 ประเทศหลักๆ คือ

 • จีน มูลค่าการค้า 2,495,631 ล้านบาท และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญคือ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
 • ญี่ปุ่น มูลค่าการค้า 1,213,630 ล้านบาท และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญคือ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
 • สหรัฐอเมริกา มูลค่าการค้า 634,193 ล้านบาท และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญคือ น้ำมันดิบ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มูลค่าการค้า 612,083 ล้านบาท และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญคือ น้ำมันดิบ
 • มาเลเซีย มูลค่าการค้า 509,641 ล้านบาท และมีสินค้านำเข้าที่สำคัญคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สำหรับสินค้านำเข้า 15 อันดับแรกของไทยรายประเทศโลก

 • น้ำมันดิบ มูลค่า 1,312,615.70 ล้านบาท สัดส่วน 12.33%
 • เคมีภัณฑ์ มูลค่า 737,245.40 สัดส่วน 6.92%
 • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มูลค่า 729,669.27 สัดส่วน 6.85%
 • เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ มูลค่า 711,456.53 สัดส่วน  6.68%
 • แผงวงจรไฟฟ้า มูลค่า 669,667.24 สัดส่วน 6.29%

สำหรับแนวโน้มของการค้าในปี 2566 นี้ ‘ศูนย์วิจัยกสิกรไทย’ คาดว่า มูลค่าตลาดค้าปลีกปี 2566 จะขยายตัวอยู่ที่ราว 2.8% – 3.6% ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า ที่คาดว่าจะขยายตัวราว 6.4% เนื่องจากผลของภาวะเงินเฟ้อ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

ที่มา : tradereport

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

Businessplus #Business #นิตยสารBusinessplus #tradereport #การค้าโลก #มูลค่าการส่งออก #การนำเข้า