อัพเดท 10 ประเทศน่าย้ายถิ่นฐานปี 2023

ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชากรที่ต่างก็กังวลถึงคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดความต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า แต่ในการจะย้ายถิ่นฐานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องนำปัจจัยหลายส่วนมาประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเทศที่จะย้าย, สวัสดิการของประเทศนั้น ๆ รวมถึงผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพและค่าครองชีพ เป็นต้น

 

และหากใครที่กำลังมองหาประเทศที่จะย้ายถิ่นฐานในปี 2023 นี้ Business+ ได้นำเอาข้อมูลคร่าว ๆ ของ 10 ประเทศที่น่าสนใจมานำเสนอ ดังนี้

1.แคนาดา

แคนาดาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ยังมีพรมแดนที่ติดกับสหรัฐอเมริกา ทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอพยพย้ายถิ่นฐานมากที่สุดในโลก อีกทั้งรัฐบาลในประเทศนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านทัศนคติที่เป็นมิตรต่อผู้อพยพ และยังคงเปิดรับผู้อพยพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2023 มีเป้าหมายเปิดรับผู้ย้ายถิ่นฐาน, ผู้ลี้ภัย และการเป็นพลเมืองแคนาดา (IRCC) รายใหม่จำนวน 465,000 คน และจะเพิ่มเป็น 485,000 คนในปี 2024 และ 500,000 คนในปี 2025 สำหรับภาษาหลักที่ใช้ในแคนาดาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ทั้งนี้ แคนาดามีโครงการที่เปิดรับผู้อพยพที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โครงการผู้ท้าชิงประจำจังหวัด หรือการเข้าไปทำธุรกิจในประเทศแคนาคา เป็นต้น

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังแคนาดา ได้แก่ ระดับการศึกษาตามที่แต่ละโครงการกำหนด, มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/ฝรั่งเศส หรือทั้งสองอย่าง, มีคะแนน IELTS/ CELPIP ตามที่กำหนด, อายุตามเกณฑ์ที่กำหนด, ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น

 

2. ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก และเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ  โดยออสเตรเลียมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจาก 30% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในออสเตรเลียเป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการย้ายถิ่นฐานพร้อมครอบครัว เนื่องจากมีเศรษฐกิจที่มั่นคง, มีการรักษาพยาบาลที่เข้าถึงได้ง่าย และมีการศึกษาฟรีสำหรับเด็ก นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 400,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ โดยในปี 2023 นี้ ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศรับผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรเพิ่มเป็น 195,000 คน จากปี 2022 ที่เปิดรับจำนวน 160,000 คน

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลีย ได้แก่ ระดับการศึกษาตามที่แต่ละโครงการกำหนด, ความสามารถทางภาษาอังกฤษ, คะแนน IELTS/ CELPIP ตามที่กำหนด, อายุตามเกณฑ์ที่กำหนด, ประสบการณ์การทำงาน, สุขภาพ เป็นต้น

 

3. นิวซีแลนด์

แม้ว่านิวซีแลนด์จะเป็นประเทศเล็ก ๆ ในทวีปออสเตรเลีย แต่เป็นประเทศที่มีความงามทางธรรมชาติและความสำคัญทางวัฒนธรรมมากมาย อีกทั้งยังมีความสมดุลในด้านชีวิตการทำงานที่น่าอิจฉาที่สุด และได้สร้างงานเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังต้องการแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ เป็นจำนวนมาก โดยนอกจากเหตุผลด้านการงานแล้ว สิ่งที่ทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการย้ายถิ่นฐานก็มีมากมาย อาทิ ความปลอดภัย, ความสะอาด, ความ​สวยงาม, พลเมืองที่เป็นมิตร, ระบบการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับครอบครัว เป็นต้น

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังนิวซีแลนด์ ได้แก่ ระดับการศึกษาตามที่แต่ละโครงการกำหนด, ความสามารถทางภาษาอังกฤษ, คะแนน IELTS/ CELPIP, อายุตามเกณฑ์ที่กำหนด, สุขภาพ, ประสบการณ์การทำงาน, ทักษะความสามารถที่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง เป็นต้น

 

4. สิงคโปร์

สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือ สิงคโปร์ เป็นประเทศที่เป็นเกาะที่ขึ้นชื่อในด้านเศรษฐกิจที่ทันสมัยที่สุด และมีโครงสร้างพื้นฐานระดับไฮเอนด์ โดยสิงคโปร์ถือเป็นดินแดนแห่งความฝันสำหรับนักศึกษาและคนทำงาน อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น มาเลย์, จีน, ทมิฬ, อินเดีย ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยภาษาที่นิยมใช้ในสิงคโปร์ ประกอบด้วย อังกฤษ, มาเลย์, จีนกลาง และทมิฬ นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานสามารถทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพก็ตาม

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสิงคโปร์ ได้แก่ หนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย, อายุ, ใบอนุญาตทำงาน, คู่สมรส หรือผู้ปกครอง หรือบุตรที่ยังไม่สมรสของชาวสิงคโปร์, บัตรผ่านการจ้างงานหรือ S Pass เป็นต้น

 

5. เยอรมนี

เยอรมนีเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยประเทศนี้กำลังมองหาแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีชาวอินเดียจำนวนมากพยายามที่จะอพยพไปยังประเทศนี้ ไม่ว่าจะเป็นลเพื่อการหางาน, การศึกษา, การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ สำหรับภาษาที่ใช้ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่นี้เน้นภาษาเยอรมันเป็นหลัก ทำให้ผู้ที่ต้องการจะอพยพไปที่เยอรมนี จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านภาษาเยอรมันที่สามารถใช้ได้จริงก่อนที่จะทำการย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ดี รัฐบาลเยอรมนีได้มีการจัดชั้นเรียนภาษาเยอรมันฟรีสำหรับผู้อพยพ อีกทั้งภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสในการทำงานที่สูง, ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และการดูแลสุขภาพที่ดี ทำให้เยอรมนีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังเยอรมนี ได้แก่ ความสามารถทางภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน, ความคุ้มครองประกันสุขภาพ, ความมั่นคงทางการเงิน, วีซ่าเยอรมนี, ใบอนุญาตทำงาน กรณีผู้ประกอบวิชาชีพ, ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในเยอรมัน เป็นต้น

 

6. ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ ถือเป็นประเทศที่ต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกด้วยโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเสมอ อีกทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เป็นต้น มีเหตุผลอีกมากมายที่ควรตั้งถิ่นฐานในประเทศอังกฤษ อาทิ หนังสือเดินทางที่ทรงพลังที่สุด, เศรษฐกิจที่มั่นคง, การรักษาพยาบาลฟรี และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอังกฤษ ได้แก่ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ, คะแนน IELTS และ TOEFL, ทักษะทางวิชาชีพ, ใบรับรองสุขภาพ, ใบอนุญาตการทำงาน, ใบรับรองประสบการณ์การทำงานในกรณีของผู้ประกอบวิชาชีพ, ความมั่นคงทางการเงินสำหรับนักศึกษา เป็นต้น

 

7. สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีคนต้องการอพยพมากที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก โดยสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับเหตุผลหลักที่ทำให้สหรัฐฯ เป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการย้ายถิ่นฐาน คือ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, โอกาสในการเติบโตของหน้าที่การงานและอนาคต, เงินเดือนสูง, เมืองที่มีความเป็นสากล เป็นต้น ทำให้สหรัฐฯ เป็นประเทศที่ได้รับใบสมัครหลายพันครั้งต่อปี นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้เพิ่มโอกาสในการย้ายถิ่นฐานมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐฯ ได้แก่ วีซ่าสหรัฐอเมริกา, ใบสมัคร DS-160, คะแนน IELTS และ TOEFL, ความสามารถทางภาษาอังกฤษ, ทักษะการทำงาน, ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น

 

8. นอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และค่าครองชีพที่สูง นอกจากนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากนอร์เวย์มีวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและมีความหลากหลาย, ระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม และระบบสวัสดิการสังคมที่แข็งแกร่ง โดยรัฐบาลนอร์เวย์สนับสนุนการย้ายถิ่นฐานอย่างจริงจัง และประเทศนี้มีประวัติอันยาวนานในการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายและทัศนคติของประเทศต่อผู้อพยพ ทำให้ผู้ย้ายถิ่นฐานจะรู้สึกได้รับการต้อนรับและมีคุณค่า

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังนอร์เวย์ ได้แก่ หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง, วีซ่า, เอกสารแสดงความมั่นคงทางการเงิน, เอกสารเพื่อพิสูจน์วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ เป็นต้น

 

9. อาร์เจนตินา

อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีโอกาสมากมายสำหรับผู้อพยพ ประเทศนี้มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ภูมิประเทศที่สวยงาม และผู้คนที่เป็นมิตร หนึ่งในเหตุผลหลักที่อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการอพยพย้ายถิ่นฐานคือเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง, มีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างดี, อุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเกษตรกรรม การผลิต และการบริการ นอกจากนี้ ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า และมีความปลอดภัยสูง ทำให้นอร์เวย์ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้อพยพในการหางานและเริ่มต้นชีวิตใหม่

สำหรับเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังอาร์เจนตินา ได้แก่ หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง, แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเสร็จแล้ว 2 ฉบับ, รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 3 รูปล่าสุด, ประสบการณ์การทำงาน, ใบรับรองความประพฤติ, สัญญาจ้างงาน เป็นต้น

 

10. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้อพยพมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลประโยชน์มากมายที่ประเทศนี้มอบให้ จากภาคเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ ทำให้เกิดเป็นโอกาสในการทำงานมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน, เทคโนโลยี และการก่อสร้าง อีกทั้งยังมีอัตราการว่างงานต่ำ ซึ่งหมายถึงโอกาสมากมายสำหรับผู้อพยพในการหางาน นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรู, รีสอร์ท, ศูนย์การค้า และสถานพยาบาลระดับโลกมากมาย มีประชากรที่หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งทำให้ผู้อพยพรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตร

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ การศึกษาต่อในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, การเกษียณอายุ, การลงทุนครั้งใหญ่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เจ้าของทรัพย์สินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, วีซ่าการจ้างงานสำหรับการทำงานเต็มเวลาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, คู่สมรส บุตร ผู้ปกครอง แม่บ้าน หรือญาติสนิทของพลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ แม้ว่าหลาย ๆ คนจะย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ แต่จากข้อมูลพบว่ายังมีผู้ที่ส่งเงินกลับมาให้กับครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย โดยกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เปิดเผยตัวเลขประมาณการรายได้ที่คนหางานในต่างประเทศส่งกลับมายังประเทศไทยโดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 237,917 ล้านบาท

 

ที่มา : blogs by Y-Axis, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรมการจัดหางาน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายทะเบียนคนหางานและสารสนเทศ

 

เขียนและเรียบเรียง : เพชรรัตน์ แสงมณี

 

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #อัพเดท10ประเทศน่าย้ายถิ่นฐานปี2023 #10ประเทศน่าย้ายถิ่นฐานปี2023 #ประเทศน่าย้ายถิ่นฐานปี2023 #ย้ายถิ่นฐาน #ย้ายประเทศ #ทำงานต่างประเทศ #เรียนต่อต่างประเทศ #Immigrate