กรุงศรี คว้า 3 รางวัลระดับสากลจาก HR Excellence Awards 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเป็น ‘The Best Place to Work for’

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) นำโดย นายกฤตภัค สุวรรณผ่อง (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวศรีสุดา นิตติวัฒน์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความสัมพันธ์กับธุรกิจ นายคณิต จันทรเรืองนภา (ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนางสาวอุณา วัชโรบล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (กลาง) ร่วมด้วยคณะผู้บริหารกรุงศรี กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการคว้า 3 รางวัลระดับสากลจากงาน HR Excellence Awards 2023 ประกอบไปด้วย รางวัล Excellence in Business Transformation ระดับ Silver รางวัล Excellence in Employer Branding ระดับ Bronze และอีก 1 รางวัลโดยกลุ่มบริษัทกรุงศรี คอนซูมเมอร์ รางวัล Excellence in Hybrid Working ระดับ Bronze ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรุงศรีกรุ๊ป ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงศรีให้เติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุด (The Best Place to Work for) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ