HPE GEN10

HPE GEN10 พาองค์กรก้าวสู่ความปลอดภัยสูงสุดในยุค Digital Transformation

ก้าวสู่ความปลอดภัยสูงสุดในยุค Digital Transformation ด้วยงาน “HPE GEN10 Security Workshop”

บริษัท Hewlett Packard Enterprise Thailand ได้จัดงาน “Drive your success business with HPE GEN10” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2018 ณ Oriental Resident Park งานครั้งนี้เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์องค์กรในยุค Digital เพื่อการปรับเปลี่ยน Digital Transformation

 

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังจากหลากหลายภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัย และภาครัฐ ที่ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 บนพื้นฐานของ Digital Economy

หัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการ Transform สู่ Digital โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ หัวข้อ Making Digital Transformation safe , Secure lifecycle in the era of Digital Transformation , และ How to build secure Hybrid IT environment

งานครั้งนี้ถือว่าได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีว่า HPE GEN10 ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยทางไซเบอร์สูง เหมาะกับการนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญขององค์กร เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลมีความปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและผู้รับบริการขององค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.hpe.com/emea_europe/en/servers/gen10-servers.html