ออมสิน ผนึกความร่วมมือ PEA สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวบริการธุรกิจเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ PEA หรือ PEA SOLAR ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop ได้ใช้บริการแบบครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และสามารถใช้บริการสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินพันธมิตรต่างๆ โดยธนาคารออมสิน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าสำหรับงานให้บริการธุรกิจ PEA SOLAR เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าบ้านอยู่อาศัยและผู้ประกอบการ ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมี นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในงานแถลงข่าว และมีผู้บริหารจากสถาบันการเงินและภาคเอกชน เข้าร่วม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566