ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับลูกค้าผ่อนดี 48 เดือน รับเงินคืน 1,000 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบ 1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสวัสดิการ สถานะบัญชีปกติ วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท มีวินัยการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านย้อนหลังรวม 48 เดือนสม่ำเสมอ นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL GEN ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 หรือ งวดเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567)   

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมาได้ทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกันยังพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนผ่านการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 รวมถึงร่วมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าจึงได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส.สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสวัสดิการ ที่มีสถานะบัญชีปกติ มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาทมีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน ให้ได้รับเงินคืนจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่ 2567 จะต้องดาวน์โหลด Application : GHB ALL GEN พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL GEN ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 หรือ งวดเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567) และรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank  Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB  ALLGEN และ  www.ghbank.co.th