Trade war

เศรษฐกิจเยอรมัน ส่อเค้าติดลบอีกระลอก หลังได้รับผลกระทบ Trade war จีน-สหรัฐ

เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเยอรมนี ล่อเค้าลดลงเหลือ 0.4% หลังได้รับผลกระทบจากสงคามทางการค้า (Trade war) ระหว่าง จีน-สหรัฐฯ ที่ไม่มีทีท่าจะหาข้อสรุปได้…


highlight

  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ภาคการส่งออกของเยอรมันส่อเค้าที่จะเติบโตลดลง โดยมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว และส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product  : GDP) ลดลงเหลือเพียง 0.1% เและจะทำให้อัตราการเติบโตประจำปีของเยอรมันเติบโตเพียง 0.4%
  • สงครามทางการค้าระหว่าง จีน-สหรัฐฯ และการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) โดยไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโลก และจะชะลอการเติบโตให้อยู่ในอัตราในปัจจุบัน หรือต่ำกว่าไปจนถึงกลางปี ​​2020
  • การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน จะส่งผลทำให้ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก ซึ่งจีนเองก็คือเป็นตลาดที่สำคัญของประเทศเยอรมัน เนื่องจากตลาดจีนคือตลาดที่มีการซื้อรถหรูหรา (Luxury Cars) มากมายจากประเทศเยอรมัน

เศรษฐกิจเยอรมันส่อเค้าทรุดหลังเจอพิษ Trade War จีน-สหรัฐฯ

จากการเปิดเผยล่าสุดจากทาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Federal Statistics Office) ระบุว่า ภาคการส่งออกของเยอรมันส่อเค้าที่จะเติบโตลดลง โดยมีผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว และส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product  : GDP) ลดลงเหลือเพียง 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้อัตราการเติบโตประจำปีของเยอรมันเติบโตเพียง 0.4% เท่านั้น

แอนดรู เคนนิงแฮม Chief Europe economist at Capital Economics กล่าวว่า ผลจากการสำรวจธุรกิจในภาคการผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาพบว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมส่อเค้ามืดมน แม้ว่าภาคบริการมีแนวโน้มจะดีขึ้น แต่มีสัญญาณทางลบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน

ในขณะที่ตัวเลขการเติบโตโดยรวมมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และรัฐบาลกลับมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนในภาคของการก่อสร้าง ที่ดีขึ้นในช่วง 3 เดือนแรก ที่มีแนวโน้มเติบโต และปัจจุบันเริ่มทรงตัว

โดยตัวเลขจากสำนักงานสถิติ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการค้าต่างประเทศมีอัตราการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีสัญญาณบ่งชี้ว่าภาคการส่งออกเติบโตลดลงจากไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกับภาคการนำเข้า

ขณะที่เรื่องของสงครามทางการค้าระหว่าง จีน-สหรัฐฯ และการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) โดยไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโลก โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา

ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสำหรับปีนี้ และปีถัดไป ลง โดยอ้างถึงอัตราภาษีศุลกากรระหว่าง จีน-สหรัฐฯ และเรื่องของภาษีรถยนต์ในสหรัฐฯ และสถาการณ์ Brexit ที่ยังไม่มีข้อตกลง 

Trade war

ขณะที่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนเอง ก็ส่งผลทำให้ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก ซึ่งจีนเองก็คือเป็นตลาดที่สำคัญของประเทศเยอรมัน เนื่องจากตลาดจีนคือตลาดที่มีการซื้อรถหรูหรา (Luxury Cars) มากมายจากประเทศเยอรมัน

ในขณะเดียวกันธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank : ECB) ได้มีท่าทีที่จะลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อรับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในยูโรโซน อีกด้วย โดยธนาคารกลางยุโรปได้กล่าวในเดือนที่ผ่านมาว่า

ภาคการผลิตที่อ่อนแอ และความไม่แน่นอนของ Brexit และการค้า จะชะลอการเติบโตให้อยู่ในอัตราในปัจจุบัน หรือต่ำกว่าไปจนถึงกลางปี ​​2020 เลยทีเดียว

ที่มา : BBC

ประกันภัยไทยวิวัฒน์