GABLE ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่น ขาย IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด SET 9 พ.ค.นี้

GABLE กระแสแรงเกินต้าน สำหรับหุ้น IPO 175 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบัน-รายย่อยตอบรับท่วมท้น ด้าน “ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา” ซีอีโอ สุดปลื้ม ขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่น พร้อมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนต่อยอดธุรกิจเพื่อเสริมการเติบโต ย้ำ GABLE ยักษ์ใหญ่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นครบวงจร “สมภพ กีระสุนทรพงษ์” เผย สำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นเทคโนโลยีที่จะเติบโตทั้งแบบ Organic และ Inorganic Growth เตรียมพบกับ GABLE ปักธงซื้อขายวันแรกบนกระดาน SET 9 พ.ค.นี้

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่าผลการเสนอขายหุ้น IPO ของ GABLE จำนวน 175 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 25%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลัง IPO ในราคาหุ้นละ 6.39 บาท ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ในฐานะผู้นำในธุรกิจดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) อย่างครบวงจร

“ผมมั่นใจว่า GABLE จะเป็นอีกหุ้นเด่นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า 33 ปี มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร รวมถึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อยอดไปยังธุรกิจใหม่ที่มีอัตราการเติบโตของกำไรในระดับสูง และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต” นายสมภพ กล่าว

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่า ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและการเติบโตของจีเอเบิล ทำให้การจองซื้อหุ้น IPO ในช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ และสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ โดยบริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 1,118.25 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจำนวน 560 ล้านบาท ที่มุ่งเน้นบริษัทที่มีกรรมสิทธิ์ในเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว และจำนวน 280 ล้านบาท ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

“ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้น GABLE อย่างคึกคัก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ในฐานะผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชั่นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเติบโตไปกับกระแสของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ที่องค์กรต่างๆ ต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มของตนเองที่จะสามารถสร้าง S-Curve ใหม่ให้แก่จีเอเบิล ตลอดจนการต่อยอดไปยังธุรกิจ Tech Consult เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร ที่จะเป็น Growth Engine ที่ทำให้จีเอเบิลเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้ เงินระดมทุนจะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจที่จะสามารถสร้าง Synergy และเติบโตไปด้วยกันแบบ win-win เสริมทัพจีเอเบิลให้สามารถเติบโต แบบ Inorganic Growth โดยมุ่งเน้นความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนและเสริมความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในการเดินหน้าเติบโตไปพร้อมกับเรา”  ดร.ชัยยุทธ กล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่ กลุ่มลิ่วเจริญ กลุ่มเอื้อวัฒนสกุล กลุ่มชันซื่อ และกลุ่มพันธุมวนิช และกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิม ยังสมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในการเข้ามาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ด้านผลการดำเนินงานในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 4,731 ล้านบาท และในปี 2565 มีกำไรสุทธิ 268 ล้านบาท เติบโตเกือบ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการมุ่งเน้นโซลูชั่นที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ GABLE เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “GABLE”