จีเอเบิล สนับสนุน รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สร้างศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ แบบครบวงจรแห่งแรกของไทย ร่วมผลักดันวงการแพทย์สู่ Innovative Hospital

คุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ (ที่ 3 จากขวา) และคุณศัศยา อร่ามสินทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ที่ 2 จากขวา) กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร มอบเงินมูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 3 จากซ้าย) และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จัดสร้างเป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทยและอาเซียน ตลอดจนให้บริการรักษาพยาบาลคนไทยทุกวัย เพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต

บรรยายใต้ภาพ จากซ้ายไปขวา

1.ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร)

3.ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.คุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

5.คุณศัศยา อร่ามสินทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

6.คุณศิวปรียา ฤทัยธรรมรงค์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทจีเอเบิล