Home / HAPPENING / FWD Elite Signature at INSEAD แฟลตฟอร์มเพื่อตัวแทนรุ่นใหม่

FWD Elite Signature at INSEAD แฟลตฟอร์มเพื่อตัวแทนรุ่นใหม่

เอฟดับบลิวดี ร่วมมือกับ INSEAD เปิดตัว FWD Elite Signature at INSEAD แฟลตฟอร์มแรกของธุรกิจประกันชีวิต เพื่อสร้างผู้บริหารตัวแทนรุ่นใหม่

เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป (“เอฟดับบลิวดี”) ประกาศเปิดตัวโครงการ FWDElite Signature at INSEAD ซึ่งเป็นแฟลตฟอร์มการพัฒนาผู้บริหารตัวแทนแรกของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนตัวแทนคนรุ่นใหม่ของเอฟดับบลิวดีให้ทันโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิตอล

 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือหลายปีกับ INSEAD ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนาน 6 เดือนที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้บริหารตัวแทนชั้นนำของเอฟดับบลิวดีในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ

 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ Elite Agency ที่ต้องการสร้างคณะที่ปรึกษาในภูมิภาคเอเชียให้เป็นสุดยอดทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ผลิตผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม และก้าวทันระบบดิจิตอล ผ่าน Signature Programme ทั้งนี้ บริษัทจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบการพัฒนาตัวแทนชั้นนำที่มีผลงานยอดเยี่ยม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารตัวแทนชั้นนำระดับโลก 100 คนที่จะนำและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเสนอขายประกันชีวิต ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้วิสัยทัศน์ของเอฟดับบลิวดีที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิตบรรลุเป้าหมายตามต้องการ

 

The Signature Programme จะดำเนินการใน 4 ขั้นตอนที่แตกต่างกันดังนี้ (1) ช่วง 3 เดือนในการเรียนรู้การวางแผนธุรกิจและเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำ (2) Residential programme ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่สถาบัน INSEAD Europe ประเทศฝรั่งเศสนาน 1 สัปดาห์เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดในด้านการบริหารการขาย ความเป็นผู้นำ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (3) ช่วงนำแผนงานไปปฏิบัติเป็นเวลา 3 เดือนโดยมี INSEAD คอยให้คำปรึกษาแนะนำ และ (4) Perpetual alumni platform ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและโอกาสในการติดต่อสัมพันธ์กับเครือข่ายระดับภูมิภาค

 

ในระยะเริ่มแรกนี้ บริษัทจะคัดเลือกผู้บริหารตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยมสูงสุด 5 คนจาก 5 ประเทศที่เอฟดับบลิวดีดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งจากประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละคนจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดที่จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ศักยภาพความเป็นผู้นำ ความต้องการที่จะเติบโตและเรียนรู้ และความสามารถในการใช้ระบบดิจิตอล โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกนอกจากจะได้เรียนโดยตรงจากศาสตราจารย์จาก INSEAD แล้ว ยังได้เรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารตัวแทนที่ยอดเยี่ยมทั้งในประเทศของตนเองและประเทศอื่นทั่วภูมิภาคเอเชีย

บินายัค ดัตตา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจำหน่ายเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการตลาดเกิดใหม่ (Binayak Dutta – FWD Group Chief Distribution Officer & Managing Director, Emerging Markets) กล่าวว่า “เราภูมิใจที่เป็นบริษัทแรกของธุรกิจประกันชีวิตที่เปิดตัว Signature Programme และขอต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในชั้นเรียนแรกนี้ หลายๆบริษัทให้ความสำคัญกับการซื้อตัวทีมขาย แต่เราต้องการที่จะสร้างและพัฒนาทีมขายของเราให้เป็นทีมขายที่ดีที่สุดของธุรกิจ เราเชื่อว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนช่องทางขายผ่านตัวแทนและจะยกระดับความเป็นมืออาชีพให้ไม่เพียงกับตัวแทนของเราเท่านั้น แต่กับธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม”

จวง ลี่ เฮา หัวหน้าสายงานบริหารตัวแทน เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป (Zhuang Li Hao – FWD Group Head of Agency) กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักสูตรระดับภูมิภาคนี้ได้รับการออกแบบพิเศษมาเป็นอย่างดีเพื่อให้พื้นที่และเนื้อหาในการเรียนรู้ครอบคลุมสิ่งที่ผู้บริหารตัวแทนระดับสูงต้องรู้ให้มากที่สุดและสอดคล้องกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูมิภาค  คุณภาพการสอนจากสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำและการฝึกสอนแบบส่วนตัวจากศาสตราจารย์ของ INSEAD และผู้บริหารระดับสูงของเอฟดับบลิวดีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวแทนขายของเอฟดับบลิวดี”

V. (Paddy) Padmanabhan ศาสตราจารย์ด้านการตลาดของยูนิลีเวอร์ สถาบันการศึกษา INSEAD (V. (Paddy) Padmanabhan – Unilever Chaired Professor of Marketing, INSEAD) กล่าวว่า “เพื่อเตรียมผู้บริหารตัวแทนให้พร้อมสำหรับโลกดิจิตอลในอนาคต เราได้ออกแบบหลักสูตรให้ผู้เข้าอบรมได้สนุกสนานกับ 2 เสาหลัก นั่นคือ คุณจะสร้างสรรค์แผนธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างไร และในฐานะผู้นำ คุณจะพัฒนาขีดความสามารถของคุณอย่างไรเพื่อนำตัวคุณเองและคนอื่นรอบตัวคุณให้ดีขึ้น?”

บรรณยง นราสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย กล่าวว่า “เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้บริหารตัวแทนที่มีผลงานยอดเยี่ยมสูงสุด 5 คนเข้าร่วมอบรมใน Signature Programme นี้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบริหารการขายและเปลี่ยนแปลงวิธีในการเสนอขายประกันชีวิตให้สอดคล้องกับลูกค้าในยุคดิจิตอล ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างและยกระดับทีมขายของเราให้เป็นทีมขายมืออาชีพที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดของธุรกิจ ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้วิสัยทัศน์ของเอฟดับบลิวดีที่มุ่งหวังจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิตบรรลุเป้าหมายตามต้องการ”

โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันการศึกษาธุรกิจ INSEAD โดยผู้บริหารตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าอบรมที่เข้มข้นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่เมืองฟงแตนโบล (Fontainebleau) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผสมผสานตามความต้องการทั้งในด้านความเป็นผู้นำและความเป็นเจ้าของกิจการ ความสำคัญของ Digital Ecosystem หรือระบบที่สร้างขึ้นจากหลายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสะดวกสบายและลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น การสร้างแผนธุรกิจ รวมทั้งการอบรมระบบการบริหารการขายและขั้นตอนการนำเสนอขายระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะมีผู้บริหารระดับสูงของเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจำหน่าย และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารตัวแทนคอยให้คำปรึกษาแนะนำด้วย”

– จบ –