Home / HAPPENING / เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ คุ้มครองทันที หลังแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคโควิด 19 และลูกค้าเดิมเพิ่มมาตราการช่วยเหลือผ่อนผันชำระเบี้ย

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ คุ้มครองทันที หลังแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคโควิด 19 และลูกค้าเดิมเพิ่มมาตราการช่วยเหลือผ่อนผันชำระเบี้ย

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมเคียงข้างลูกค้าทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ยืนยันให้ความคุ้มครองลูกค้าทุกท่านที่ป่วยเป็นโควิด 19 ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าที่กำลังสมัครทำกรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพหรือชดเชยรายได้ ที่เริ่มมีผลคุ้มครองระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยลูกค้าที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันสุขภาพหรือชดเชยรายได้ทันที

 นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ หรือชดเชยรายได้ทุกราย หากเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19  จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทุกประการ  เราทุ่มเทเพื่อมอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าตามความต้องการของพวกเขาและให้เหมาะสมครอบคลุมกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่

สำหรับลูกค้ารายเดิม บริษัทฯปรับมาตรการเพิ่มเติมโดยช่วยเหลือผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้

1.กรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯจะผ่อนผันการชำระเบี้ยเป็น 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ย

2.กรณีกรมธรรม์ที่ขาดอายุ เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขยายระยะเวลาอัตโนมัติหรือสิ้นผลบังคับ ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯจะยกเว้นดอกเบี้ย ในการต่ออายุหรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน

 ทั้งนี้สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม ล่าสุดทางสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ออกมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท (เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท) เริ่มตั้งแต่ปีภาษี2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพลดลง

บริษัทฯยินดีให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาอย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน