เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล Thailand Brand Leadership Awards 2018

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล Thailand Brand Leadership Awards 2018

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล Thailand Brand Leadership Awards 2018

คุณนัทธ์หทัย นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “Thailand Brand Leadership Awards 2018” ในฐานะองค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างแบรนด์ดีเด่น ประจำปี 2561 จาก CMO ASIA โดย ดร. อาร์. แอล. ที. บาเทีย ผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกและวัน CSR โลก เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี   

ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดกิจกรรมทางการตลาดแบบหลากหลายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีการรับรู้ของแบรนด์อยู่ที่ 50% และดัชนีการพิจารณาซื้อประกันชีวิตอยู่ที่ 27%  และทำให้แบรนด์เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย