FWD ประกันชีวิต เปิดตัวหนังโฆษณาใหม่ “ชีวิต คิดแล้วต้องใช้” ปลุกทุกคนให้เลือกใช้ชีวิตที่ใช่ ในแบบที่ชอบ

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า ปี 2023 ถือเป็นปีที่ทุกอย่างเริ่มกลับมา จากความตึงเครียดในช่วงการระบาดของโควิดในปีก่อนๆ ซึ่งทำให้ทุกคนพร้อมที่จะออกมาใช้ชีวิตอีกครั้งซึ่งดูได้จาก ผลการสำรวจจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการทำแบบสอบถามกับผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างหลักพันคน ที่มีอายุระหว่าง 22 – 65 ปี ทั่วประเทศไทย มีแนวคิดการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยพบว่า หลังจากการหาความสุขเล็กๆจากการใช้ชีวิตในกรอบแบบ social distancing ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ในปี 2023 นี้ ผู้คนพร้อมที่จะเดินหน้ากับทัศนคติในการใช้ชีวิตเชิงบวกที่เต็มไปด้วยความหวัง และพลังแห่งการทำสิ่งใหม่ๆ การได้กลับไปมีประสบการณ์กับผู้คนรอบข้าง การใช้ชีวิตในยุค next normal จึงเต็มไปด้วยความพร้อมอยากออกไปใช้ชีวิตตามที่เคยคิดไว้ จึงเป็นที่มาของแคมเปญ InspirAction ชีวิต คิดแล้วต้องใช้

FWD ประกันชีวิต สนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างหมดห่วง ตาม Brand Promise ที่ให้ผู้คนได้ Celebrate living และด้วยความเป็นบริษัทประกันที่แตกต่าง จึงได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ ด้วยการเปิดตัวโฆษณาที่สะท้อนการ Celebrate living ของผู้คน ในไลฟ์สไตล์ต่างๆ เช่น การสังสรรค์กับเพื่อนในเย็นวันศุกร์ การปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแรงขึ้นโดยการออกกำลังกาย การได้ออกไปท่องเที่ยวอย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดของวัย หรือการได้ใช้เวลากับครอบครัว ซึ่งโฆษณาของ FWD ประกันชีวิต ไม่ได้จบแค่การได้ดูเรื่องราวการ Celebrate living ในรูปแบบต่างๆ แต่ทุกคนมีโอกาสได้เลือกและลุ้น กิจกรรมที่ใช่สำหรับคุณ ผ่านการสแกน QR Code ในโฆษณาชุดใหม่ ที่มีอยู่ทุกช่องทาง Online โดยสามารถติดตามพร้อมสัมผัสประสบการณ์โฆษณาใหม่ “ชีวิต คิดแล้วต้องใช้” ได้ที่ https://fwdth.co/py4TA นางสาวปวริศากล่าวทิ้งท้าย