FWD ประกันชีวิต ร่วมกับคปภ. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่ 2566

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) นำโดย นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์
(ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง 100 ตัว ให้กับกลุ่มอาสาจราจรในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายพชร ศศิชาชยามร (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

ปีนี้ FWD ประกันชีวิต สนับสนุนอุปกรณ์ให้กลุ่มอาสาสมัครฯ อย่างต่อเนื่อง รวม 300 รายการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ให้ทุกคนได้ Celebrate living ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบโดยไม่ต้องกังวล