อาหารทางเลือก

เปิดมูลค่า ‘อาหารทางเลือก’ ในเกาหลีใต้ เทรนด์ใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ตลาดสุขภาพถือเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ระดับโลกที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเทรนด์อาหารทางเลือกจึงมีศักยภาพการเติบโตสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะ Plant-Based หรือ อาหารที่ทำจากพืช ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ที่มาแรง โดยยอดขายทั่วโลกของผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-Based ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตสูงถึง 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 อ้างอิงจากจำนวนผู้บริโภคสายวีแกนในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นจาก 1% ของประชากรในปี 2557 มาสู่เป็น 6% ในปี 2560 (ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น)

ซึ่งนอกจากตลาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ แล้ว ประเทศเกาหลีใต้เป็นอีกตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตไม่แพ้กัน สาเหตุเป็นเพราะในปัจจุบัน ผู้บริโภคเกาหลีใต้รู้สึกตื่นตัวต่อการรักษาสุขภาพและให้ความสนใจต่อสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมนี้ทำให้จำนวนผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติและสินค้าอาหารทางเลือกรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นในตลาดอาหารของเกาหลีใต้ โดยสินค้าเหล่านี้เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอาหารที่นำโปรตีนทางเลือกที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์มาแปรรูป นอกจากนี้ ยังมีอาหารทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียง Plant-based meat ที่มีความต้องการสูงเช่นกัน

ก่อนจะไปดูมูลค่าตลาดอาหารทางเลือกของเกาหลีใต้เรามาดูคำนิยามของ อาหารทางเลือกกันก่อน โดยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ให้คำจำกัดความของ “อาหารทางเลือก” หมายถึง อาหารที่ระบุว่ามีการใช้วัตถุดิบหลักเป็นพืช จุลินทรีย์ แมลงที่กินได้ หรือเซลล์เพาะเลี้ยง และถูกผลิตให้มีรูปร่าง รสชาติ เนื้อสัมผัสและอื่นๆ คล้ายคลึงกับอาหารที่ใช้ส่วนผสมจากเนื้อสัตว์ ทีนี้มาดูมูลค่าตลาดอาหารทางเลือกในเกาหลีใต้ที่กำลังเป็นที่นิยมกัน

ขนาดตลาดอาหารทางเลือกของเกาหลีใต้

ปัจจุบัน ขนาดของตลาดสินค้าอาหารทางเลือกในเกาหลีใต้ได้ถูกวิเคราะห์และคาดการณ์ ดังนี้

  1. ตลาดอาหารเนื้อจากพืช : MFDS ได้คาดการณ์ขนาดตลาดเนื้อสัตว์จากพืชของเกาหลี มูลค่า 2.12 หมื่นล้านวอนในปี 2565
  1. ตลาดสินค้านมจากพืช : อ้างอิงจากรายงานของ Expert Market Research พบว่า ในปี 2566 ตลาดนมจากพืชมีมูลค่ากว่า 52.34 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอุตสาหกรรมนมจากพืชในเกาหลีคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 2% ระหว่างปี 2567 ถึง 2575 และจะมีมูลค่าถึง 116.31 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2575
  1. ตลาดอาหารแมลง : จากข้อมูลของกระทรวงเกษตร อาหารและการชนบท (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs : MAFRA) ขนาดตลาดอาหารแมลงในปี 2565 อยู่ที่ 2 หมื่นล้านวอน ลดลง 13.6% จากปีก่อน
  1. ตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) : จากข้อมูลของ Korea Rural Economic Institute ตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) มีขนาดเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ในปี 2569 จะมีมูลค่าถึง 216 ล้านเหรียญสหรัฐ

แนวโน้มการนำเข้าอาหารทางเลือกมายังเกาหลีใต้

ซึ่งมูลค่าตลาดที่ค่อนข้างสูงนี้ทำให้เป็นโอกาสสำหรับผู้ส่งออก เห็นได้จากข้อมูลในปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเข้าอาหารทางเลือกมีปริมาณถึง 2,638 ตัน ณ ปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 11 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณการนำเข้าเพียง 243 ตัน ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกาหลีในตลาดอาหารทางเลือก พบว่า ผู้บริโภคเกาหลีส่วนใหญ่ เลือกซื้ออาหารทางเลือกผ่านไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ถึง 47% และผ่านช่องทางออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 20%

อ่านเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ :

ทำไม ‘ชาววีแกน’ ถึงเป็นกระแสสำคัญ ในอุตสาหกรรมอาหารเกาหลีใต้?

ที่มา : ditp (สำนักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล)

เรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์
ติดตาม Business+ ได้ในช่องทางอื่นๆ ที่ Line Business+ : https://lin.ee/pbIHCuS