ฟูจิฟิล์มไม่หยุดยั้งการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องอัลตราซาวด์ FUJIFILM Sonosite ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับ Point of Care ในสถานการณ์โรคระบาด โควิค-19

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง จำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก ต่อการรักษาของผู้ป่วยให้ทันท่วงที  สำหรับในโรงพยาบาลต่าง ๆ ขณะนี้การรับผู้ป่วยจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกฉุกเฉิน (ER) ที่มีผู้ป่วยเข้ามารักษาในกรณีฉุกเฉิน และบางครั้งอาการสาหัสหรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางแพทย์จำเป็นต้องทำการวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วย อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยใช้เครื่องมือเบื้องต้นที่จำเป็นในการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยคือ เครื่องอัลตราซาวด์ FUJIFILM Sonosite ซึ่งเครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ สามารถตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของอวัยวะบริเวณต่างๆ ในร่างการได้เป็นอย่างดี มีหัวตรวจที่แข็งแรง และหน้าจอที่ใช้งานง่าย ให้ความละเอียดสูง สำหรับเป็นแนวทางในการวินิจฉัยรอยโรค พร้อมกันนี้ เครื่องอัลตราซาวด์ FUJIFILM Sonosite ยังสามารถพกพาได้สะดวกในกรณีที่พื้นที่จำกัดเพื่อเข้าถึงตัวผู้ป่วย  หรือกรณีขับขันฉุกเฉิน ในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย

จากกรณีศึกษางานวิจัย FUJIFILM Sonosite  ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีอัลตราซาวด์ Point of Care ร่วมกับ Chest Foundation and  American College of Chest Physicians ในประเทศอเมริกา เป็นที่ยอมรับว่า เครื่องอัลตราซาวด์ FUJIFILM Sonosite สามารถอัลตราซาวด์ปอดของผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก  โดยเครื่องอัลตราซาวด์ FUJIFILM Sonosite PX สามารถตรวจสแกน อัลตราซาวด์บริเวณปอดของผู้ป่วยโควิด-19 ว่ามีอาการผิดปกติอย่างไร ถุงลมหรือมีแผลฉีดขาดหรือไม่ ทางทีมแพทย์ก็จะสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ทันที สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อ     และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19  ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยี ของ FUJIFILM Sonosite ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจ ซึ่งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาการทำงานของแพทย์ได้เป็นอย่างดีด้วยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยง่ายขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ลดภาระและความเสี่ยงของแพทย์ และทาง FUJIFILM Sonosite ยังคงร่วมกับ Chest Foundation Research ทำโครงการวิจัย เกี่ยวกับเครื่อง อัลตราซาวด์เพื่อเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์ โควิค-19 ต่อไป

Sources: fujifilmsonosite/CHESTFoundationPartnership