FUJI FILM แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ใต้แคมเปญ ‘Never Stop ‘

ภาพจำของใครหลายคนเมื่อพูดถึง ฟูจิฟิล์ม อาจยังนึกถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจฟิล์มถ่ายภาพ แต่เมื่อถึงยุคของการเปลี่ยนผ่านกลับไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ฟูจิฟิล์ม ดิสรัปต์ตัวเอง ด้วยการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี รองรับการขับเคลื่อนของธุรกิจในโลกดิจิทัล และก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่จะเป็นตัวสร้างกำไรให้องค์กร ซึ่งจะทำให้ภาพจำของใครหลายคนต้องเปลี่ยนแปลง เพราะวันนี้ ฟูจิฟิล์ม ไม่ได้ทำเพียงแค่ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพอีกต่อไป

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ฟูจิฟิล์ม ประสบกับปัญหาตลาดฟิล์มถ่ายภาพที่ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท แต่ ฟูจิฟิล์ม กลับไม่ยอมแพ้ และเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการปฏิรูปองค์กรใหม่ ใช้ทั้งความพยายามและมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ รองรับการขับเคลื่อนของธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลด้วยการเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพื่อขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย เพิ่มโอกาสเติบโตในอนาคต

แตกไลน์ธุรกิจ Healthcare and Medical

เดิมที ฟูจิฟิล์ม มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเทรนด์ของคนรุ่นใหม่อยู่ เช่น ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิทัลและเลนส์ระดับมืออาชีพ, กล้อง instax โดย ฟูจิฟิล์ม มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ Healthcare and Medical ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ในการป้องกัน วินิจฉัยโรค และการรักษาโรค

และยังมีกลุ่มธุรกิจอื่น คือ กลุ่มของ Document Solutions และธุรกิจสิ่งพิมพ์กราฟิก เครื่องพิมพ์ดิจิทัลบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ซึ่งได้ควบรวมกับบริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับธุรกิจดูแลสุขภาพทางการแพทย์ Healthcare and Medical ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ฟูจิฟิล์ม ยังคงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมกับสร้างการจดจำของคนทั่วไป ในฐานะผู้นำทางการคิดค้นนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ฟูจิฟิล์ม ได้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมาย เช่น เครื่อง Portable Digital X-Ray FDR Nano AI, กล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร Endoscopy, เครื่องอัลตราซาวนด์ Sonosite, เครื่องตรวจเต้านม Mamography ระบบสารสนเทศทางการแพทย์ PACS-Picture Archiving and Communication System ระบบการส่งรับ จัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ ในรูปแบบดิจิตอล ภายใต้เครื่องหมายการค้า Synapse

ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่ทวีความรุนแรง ทางโรงพยาบาลต่างให้ความสนใจกับเครื่อง Portable Digital X-Ray FDR Nano AI ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI Technology ที่สามารถตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ทางทีมแพทย์ก็จะสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ทันที และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค COVID-19

นอกจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้แนวคิด Never Stop เพื่อช่วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ฟูจิฟิล์ม ยังรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ Contribution Society ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่จะให้กับสังคม โดย ฟูจิฟิล์ม จะให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ และส่งทีมงานลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน้างานอย่างเต็มที่

“ฟูจิฟิล์ม ได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูงกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคชัดเจนและแม่นยำขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาผู้ป่วยให้รวดเร็ว ดี และแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้แพทย์ได้วินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น”

การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และแตกไลน์ธุรกิจที่เกาะติดเมกะเทรนด์ คือแผนปฏิรูปองค์กรของ ฟูจิฟิล์ม โดยมีเป้าหมายคือความสำเร็จทางธุรกิจ ส่งผลให้การเติบโตของ ฟูจิฟิล์ม ในยุค 2021 จะไม่ได้มาจากธุรกิจฟิล์มและกล้องอีกต่อไป แต่เป็นการสยายปีกมาสู่ธุรกิจ Healthcare โดยอาศัยความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์อย่างการแพทย์นั่นเอง