ชม Epson Virtual Solution Center เยี่ยมชมโซลูชั่นธุรกิจเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์

เอปสัน ประเทศไทย เปิดให้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง ที่ที่คุณจะได้พบกับนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ และโซลูชั่นเพื่อธุรกิจจากเอปสัน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์ 

พร้อมทำความรู้จักกับเทคโนโลยี และ B2B โซลูชั่นของเอปสัน ซึ่งจะแบ่งออกตามประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรม แบบเต็มอิ่มทั้งหมด 7 ชั้นด้วยกัน อาทิ

INNOVATIVE OFFICE SOLUTION

โซลูชั่นเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในสำนักงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ ด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อธุรกิจ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

INNOVATIVE HEALTHCARE SOLUTION

โซลูชั่นเพื่อธุรกิจสุขภาพ และสถานพยาบาล ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการให้บริการ และกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ระบบการชำระค่ารักษาพยาบาลที่รวดเร็วด้วยเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่ทันสมัย และเครื่องพิมพ์ฉลากยาแบบดิจิทัล On Demand Printing

INNOVATIVE MANUFACTURING SOLUTION

โซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ด้วยหุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะ ซึ่งจะยกระดับกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตไปพร้อมกัน

INNOVATIVE RETAIL SOLUTION

โซลูชั่นเพื่อธุรกิจค้าปลีกที่สร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่สามารถสั่งพิมพ์ผ่านทางอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต   รวมไปถึงโปรเจคเตอร์สำหรับนำเสนอข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นภายในร้านค้าแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความแตกต่าง ยกระดับธุรกิจค้าปลีกที่มีการแข่งขันสูง สร้างความประทับใจ และมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าของคุณ

INNOVATIVE EDUCATION SOLUTION

โซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา สร้างความแตกต่างด้วย Epson Interactive Projector ที่สามารถฉายภาพขนาดใหญ่ได้ด้วยระยะฉายที่สั้นเป็นพิเศษ ประหยัดพลังงานด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบเลเซอร์ ที่ใช้งานได้ยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง

INNOVATIVE DIGITAL PRINTING SOLUTION

โซลูชั่นเพื่อการสร้างสรรค์จากเอปสัน ที่จะสร้างความแตกต่างให้ กับธุรกิจ DigitalLab, ธุรกิจถ่ายภาพ,  สื่อโฆษณากลางแจ้ง, ธุรกิจแฟชั่น ด้วยเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจากเอปสัน เพื่อต่อยอดทุกไอเดียและจินตนาการให้เป็นจริงได้

.
สามารถเข้าชม “Epson Virtual Solution Center” ในมุมมอง Virtual Showroom ได้ที่ www.thaishowroom.epson.co.th