Home / Strategic Move / Spotlight / ก้าวแรก Edtech ไทย Ecosystem ใหม่ที่น่าจับตามอง

ก้าวแรก Edtech ไทย Ecosystem ใหม่ที่น่าจับตามอง

ตลาดการลงทุนใน Edtech ถือว่าเป็นเทรนด์ที่นักลงทุนกำลังจับตามอง และมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยดูได้จากตัวเลขจากการลงทุนทั่วโลกของ VC ใน Edtech นั้นมีมากกว่า $9.52 billion USD หรือประมาณ 297,980 ล้านบาท

ซึ่งมาจาก Edtech Startups กว่า 813 ตัว คิดเป็นการเติบโตกว่า 30% และคาดว่าในปี 2563 การลงทุนใน Edtech Startups ทั่วโลก จะมีมากกว่า 10 billion USD หรือประมาณ 313,005 ล้านบาทซึ่งในส่วนของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะมีมากกว่า 4,695 ล้านบาท

และในประเทศไทยคาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 156 – 313 ล้านบาท โดยในอนาคต แนวโน้มของ Edtech ยังคงโฟกัสไปที่ตลาดใหญ่ ๆ เช่น ภาษาอังกฤษหรือการฝึกอบรมด้านภาษา, Professional Reskilling, Personalized Learning Pathway, Career Accelerator และจะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน (Deep Tech) มาใช้งาน เช่น AI (Artificial Intelligence) ปัญญาประดิษฐ์ และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning), Mixed Reality และ IoT รวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด (Cognitive Learning) มาใช้ใน Edtech Startups รุ่นใหม่ ๆ

 

ซึ่ง Edtech Ecosystem ไทยยังคงอยู่ในขั้นเริ่มตั้งไข่ แต่คาดว่าภายในปีนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 100%”

 

และเพื่อผลักดันให้ Edtech มีการเติบโตและพัฒนาเทียบเท่าสากล ล่าสุดดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์, 500 ตุ๊กตุ๊ก และ บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล ได้ประกาศความสำเร็จโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการศึกษาในงาน StormBreaker Venture Demo Day 2019 ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งปฏิวัติการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในยุค Digital Disruption

โดยตั้งเป้าปฏิวัติการเรียนรู้คนไทย 1 ล้านคน ในปี 2020 ซึ่งภายใน 4 เดือนแรกเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนไทยแล้วกว่า 150,000 คน ลุยสร้าง Edtech Startups สู่ระดับพันล้านใน 5 ปี ขึ้นแท่น Edtech Ecosystem อันดับ top ของ South East Asia พร้อมโชว์ผลงานสุดยอดหัวกะทิ 4 ทีม Edtech Startup รุ่นแรก นำโดย

ทีมVonder ผู้บุกเบิกการทำแชทบอทด้านการศึกษา ซึ่งสามารถเข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศแล้วกว่า 70,000 คน พร้อมขยายสู่พนักงานองค์กรอีก 30,000 คน

 

ทีม Voxy ระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ใหม่ด้านภาษาอังกฤษ

 

ทีม insKru ผนึกกำลังครูทั่วประเทศพลิกโฉมการเรียนการสอนไทย กระจายไอเดียการสอนสู่ครูทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดสู่นักเรียน 50,000 คน

 

และ OpenDurian “เปิด-ดู-เรียน” ผู้นำด้านการศึกษาออนไลน์ที่มียอดขายกว่า 49 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าเตรียมสร้าง talent ไทย 500,000 คน รับมือกับ Digital Disruption คาด Edtech ไทย จะเติบโตก้าวกระโดดกว่า 100% ในปีนี้ พร้อมประกาศเปิดรับ Edtech Startup เข้าสู่ Batch 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 พฤษภาคมนี้

 

ทั้งนี้กระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 ตุ๊กตุ๊ก และ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ เปิดเผยว่า StormBreaker Venture เป็นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการศึกษา ที่เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะปฏิวัติการศึกษาไทยโดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล

โดยโครงการนี้ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในยุค Digital Disruption และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ให้กับคนไทยกว่า 1 ล้านคนภายในปี 2563 ซึ่งใน 4 เดือนที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนไทยกว่า 150,000 คน

 

ทั้งนี้ ทางโครงการ ฯ เตรียมพร้อมสร้าง Edtech Startups ไทยสู่ระดับพันล้านภายใน 5 ปี เพื่อมุ่งสู่ Edtech Ecosystem อันดับ top ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ทางด้านจันทนารักษ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ โครงการ StormBreaker Ventureยังได้กล่าวเสริมอีกว่า StormBreaker Venture Demo Day 2019 Batch 1 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องจาก Education Disruption เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จก้าวแรกในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านการศึกษาครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้สุดยอด Edtech Startups 4 ทีมสุดท้าย

“Edtech Startup 4 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็น 4 ทีมนำร่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการศึกษา 4 ด้านคือ

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (STEM and Coding for All)

การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณครูไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Teacher of The Future)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล (Reskilling Professionals) เพื่อรับมือกับการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Disruption) ที่จะเกิดขึ้น

และด้านสุดท้าย การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English For All) โดยนำเทคโนโลยีหรือเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อให้เด็กไทยมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทั้ง 4 ด้านข้างต้น ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตาร์ทอัพด้าน Edtech ของไทย โดยเชื่อมั่นว่า Edtech Startup จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ผลักดันให้ระบบการศึกษาไทยได้พัฒนาและยกระดับทัดเทียมนานาประเทศ”