EA

EA เดินหน้าขยายยธุรกิจ ทุ่ม 2.47หมื่นล้านบาท

EA นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทในธุรกิจพลังงานของไทยที่เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อ โดยแผนขยายธุรกิจในปี 61-62 คาดต้องใช้งบลงทุนกว่า 2.47 หมื่นล้านบาท ใน 4 โครงการหลัก ทั้งการเร่งสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน ขนาดกำลังการผลิต 260 MW ที่มีกำหนด COD ปลายปีนี้ พร้อมขยายการลงทุนสายธุรกิจไบโอดีเซล สร้างโรงงานแบตเตอรี่เฟส 1 และเปิดสถานีชาร์จรถไฟฟ้า 1,000 แห่ง

ปีนี้ EA มีโครงการสำคัญ ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและบางส่วนกำลังเตรียมการ โดยมีทั้ง EA ลงทุนเองโดยตรงและลงทุนผ่านบริษัทในเครือ ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 24,700 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนทั้งจากการดำเนินงานของบริษัทเอง การกู้ยืม และจากผู้ร่วมทุน ซึ่งในปีนี้จะมีการขออนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อความพร้อมสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวถึงการเตรียมแผนสำหรับลงทุนในโครงการสำคัญ ๆ ในปี 2561-2562

ขณะที่ ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2561 นั้น  บริษัทฯ มีรายได้จากสายธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้โครงการลมหาดกังหันขนาดกำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ได้เต็มปี นอกจากนี้ ยังคาดว่าในช่วงปลายปีนี้จะเริ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทั้งโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังงานลมขยับขึ้นเป็น 664 เมกะวัตต์ และจะใช้เงินลงทุนในสายธุรกิจนี้ประมาณ 17,700 ล้านบาท

ส่วนสายธุรกิจไบโอดีเซล คาดว่า ปริมาณการขายจะเติบโตจากเดิมเล็กน้อยตามภาวะตลาด ทำให้สัดส่วนรายได้ในปีนี้จะมาจากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 65% และธุรกิจไบโอดีเซล 35% จากเดิมที่ปี 2560 รายได้มาจากธุรกิจไฟฟ้า 61% และธุรกิจไบโอดีเซล 39% โดยในปี 2561-2562 จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงได้เตรียมการลงทุนภายใต้สายธุรกิจนี้ด้วยงบลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อผลิตทั้งไบโอดีเซล กรีนดีเซล พีซีเอ็ม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่าง ๆ

สำหรับโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere” นั้น ขณะนี้ได้เริ่มทยอยเปิดให้บริการแล้ว และทำการลงทุนต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อติดตั้งสถานีทั่วประเทศตามเป้าหมาย 1,000 สถานีภายในปีนี้ ภายใต้งบลงทุนทั้งสิ้น 800 ล้านบาท โดยจะลงทุนในปีนี้ประมาณ 700 ล้านบาท

ขณะที่แผนการลงทุนที่สำคัญในปีนี้คือ การก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่เฟส 1 ขนาดกำลังการผลิต 1 GWh ซึ่งได้ทำการออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง มีกำหนดแล้วเสร็จและเริ่มมีรายได้ในกลางปี 2562 โดยโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดสามารถรองรับโรงงานขนาด 50 Gwh ได้อีกด้วย คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณลงทุนในธุรกิจนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 2 ปีนี้

นอกจากแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ R&D ในปีนี้รวมประมาณ 300 ล้านบาท ดังนั้นโดยสรุปแล้ว บริษัทฯ มีแผนลงทุนในปี 2561-2562 ที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 24,700 ล้านบาท