DigiCert Inc. ย้ำเชื่อมั่นศักยภาพ เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น ชูสถานะคู่ค้าระดับแพลตตินั่ม ประจำปี 2021

ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโควิด-19  บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดไม่หยุดรุกเดินหน้าให้บริการ ใบรับรองความปลอดภัยอีเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) และบริการด้านความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์มาตรฐานสากล   เพื่อความปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก  เป็นผลให้ดิจิเซอร์ (DigiCert Inc.)  เล็งเห็นความสำคัญ และมอบใบประกาศ DigiCert Platinum Partner ประจำปี 2021  ส่งผลดีต่อลูกค้าของเน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่นที่จะได้รับบริการ SSL Certificate มาตรฐานสากล โดยเจ้าหน้าที่คนไทย ตลอด 24 ชม.

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการ SSL อันดับหนึ่ง และผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของไทยได้รับความไว้วางใจ และยกย่องจากดิจิเซอร์ (DigiCert Inc.)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ TLS/SSL, IoT และโซลูชั่น PKI ระดับสากล  ว่าบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดได้แสดงผลงานยอดขายโดดเด่น และมีการบริการอันยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ในประเทศไทยและในระดับสากล    ในการนี้ ดิจิเซอร์ (DigiCert Inc.)  จึงได้ยกระดับบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้เป็น DigiCert Platinum Partner  หรือ คู่ค้าระดับแพลตตินั่ม ประจำปี 2021   เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงว่าได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ผ่านการจำหน่าย  ติดตั้ง  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยอีเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ โดยรอบ ตลอดจนลูกค้าที่อยู่ภาคพื้นทวีปอื่นๆ เช่น อเมริกาและยุโรป เป็นต้น

ในการนี้ จากการที่ดิจิเซอร์ (DigiCert Inc.) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก  ในด้านการเป็นผู้ให้บริการด้านการพิสูจน์ตัวตน การเข้ารหัส  และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ แอพพลิเคชันองค์กร และรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำระบบทางกลหรือระบบทางไฟฟ้าต่างๆในชีวิตประจำวันมาพัฒนาให้สะดวกขึ้นด้วยการควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ Internet of things (IoT) ได้ยกย่อง บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้เป็น DigiCert Platinum Partner  หรือ คู่ค้าระดับแพลตตินั่ม ประจำปี 2021 นั้น   มีนัยยะคือการที่ บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้รับอภิสิทธิ์ และข้อมูลพิเศษสำหรับบริการด้านความปลอดภัยเว็บไซต์จาก DigiCert Inc. ในระดับ Top-Priority     โดยจะส่งผลดีต่อบรรดาลูกค้าของบริษัทฯ ให้ได้รับบริการจาก DigiCert Inc. ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วไปอีกขั้น   รายละเอียดดังนี้

  1. ลูกค้าของบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด สามารถรับคำปรึกษาจาก Sales Engineer (SE) เฉพาะด้านโดยตรงจาก DigiCert Inc.
  2. DigiCert Inc. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการวางแผนการสนับสนุนลูกค้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
  3. มีทีมสนับสนุนเฉพาะด้าน พร้อมให้บริการ 24 ชม. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดย DigiCert Inc. สำหรับทุกกรณี
  4. มีบริการ Authentication Support จำเพาะโดย DigiCert Inc. ที่ไม่ต้องรอเวลานาน
  5. การสนับสนุนด้าน Authentication Support ข้างต้น ถือว่าอยู่ในระดับ Top-Priority ที่ DigiCert Inc. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
  6. การสนับสนุนจาก DigiCert Inc. สามารถติดต่อได้แบบ 24×7 หรือให้บริการ 24 ชม. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด และพร้อมให้บริการทุกกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ผ่านหลายหลายช่องทางทั้งแชทผ่านเว็บไซต์, โทรศัพท์, อีเมล, และแชทผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ อีกด้วย
  7. DigiCert Inc. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคให้แก่ทีมบริการลูกค้าของบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดโดยเฉพาะ

จากการที่ดิจิเซอร์ (DigiCert Inc.) ยกสถานะบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ให้เป็น DigiCert Platinum Partner  หรือ คู่ค้าระดับแพลตตินั่ม ประจำปี 2021 ถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสององค์กร  อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศว่า บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  ตั้งใจและมุ่งมั่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ และมีศักยภาพในอันที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคทั่วโลก   ด้วยการให้บริการเทคโนโลยีความปลอดภัยของดิจิเซอร์ (DigiCert Inc.) ที่ทันสมัย และปลอดภัย ได้รับการยอมรับในระดับสากล   ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย และการบริการเกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อไป

หากท่านสนใจบริการ SSL Certificate โดยบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด สามารถติดต่อ support@netway.co.th ได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด (ติดต่อได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)